ΚΤΚ: Αυξήθηκε το έλλειμα του ισοζύγιου τρεχουσών συναλλαγών

Από €445,3 εκατ. που ήταν το δεύτερο τρίμηνο του 2021, ανήλθε στα €1.037,5 εκατ. το δεύτερο τρίμηνο του 2022

Το Τμήμα Στατιστικής της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου ανακοινώνει ότι έχει δημοσιεύσει σήμερα τα προκαταρκτικά στοιχεία των εξωτερικών στατιστικών (ισοζύγιο πληρωμών, διεθνής επενδυτική θέση και εξωτερικό χρέος) για το δεύτερο τρίμηνο του 2022 (2022 Τ2), καθώς και αναθεωρημένα στοιχεία των εν λόγω στατιστικών για τα έτη 2019, 2020, 2021 και το πρώτο τρίμηνο του 2022 (2022 Τ1).

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία του ισοζυγίου πληρωμών για το 2022 Τ2, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου κατέγραψε χειροτέρευση, με το έλλειμμα να αυξάνεται από €445,3 εκατ. που ήταν το 2021 Τ2, στα €1.037,5 εκατ. το 2022 Τ2.

>>> Διαβάστε επίσης: Επενδύσεις: Μετά τη Λεμεσό, μεγάλο ενδιαφέρον για Λάρνακα <<<

Προσαρμόζοντας τα στοιχεία, ως προς την επίδραση των οντοτήτων ειδικού σκοπού (SPEs), δηλαδή κατατάσσοντας τις SPEs ως μη κάτοικους, το έλλειμα διαμορφώθηκε στα  €713,5 εκατ. το 2022 Τ2, έναντι €474,0 εκατ. το 2021 Τ2. Η διεθνής επενδυτική θέση (ΔΕΘ) σημείωσε μικρή χειροτέρευση στο τέλος του 2022 Τ2, παρουσιάζοντας καθαρή θέση παθητικού στα €27.642,0 εκατ., έναντι €27.490,5 εκατ. που ήταν το 2022 Τ1.

Η αποτίμηση της ΔΕΘ, με την προσαρμογή των στοιχείων ως προς την επίδραση των SPEs, κατέγραψε καθαρή θέση παθητικού στα €9.649,6  εκατ. στο τέλος του 2022 Τ2, έναντι €9.884,9 εκατ. στο τέλος του προηγούμενου τριμήνου.
Το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος αυξήθηκε στα €162.924,4 εκατ. το 2022 Τ2, έναντι €161.529.1 εκατ. που ήταν στο 2022 Τ1. Από την άλλη, τα εξωτερικά στοιχεία ενεργητικού σε χρεωστικά μέσα μειώθηκαν και ανήλθαν στα €127.207,7 εκατ., από €127.424,1 εκατ. το 2022 Τ1. Συνεπώς, το καθαρό εξωτερικό χρέος αυξήθηκε κατά €1,611,6 εκατ., σε €35.716,7 εκατ. το 2022 Τ2.

Προσαρμοσμένο ως προς την επίδραση των SPEs, το ακαθάριστο εξωτερικό χρέος ανήλθε στα €62.653,1 εκατ. το 2022 Τ2, έναντι €65.206,2 εκατ. το 2022 Τ1. Ο αντίστοιχος δείκτης για το καθαρό εξωτερικό χρέος διαμορφώθηκε στα -€8.526,1 εκατ. το 2022 Τ2, από -€5.932,1 εκατ. το 2022 Τ1.

>>> Πατήστε ΕΔΩ για περαιτέρω ανάλυση και πληροφόρηση των στοιχείων<<<

 
23743