ΚΤΚ: Η ζήτηση για διαμερίσματα αύξησε τις τιμές

Ετήσια αύξηση στις τιμές οικιών κατά 1,5% και στα διαμερίσματα 6,8% - Η αύξηση επιτοκίων ίσως επηρεάσει τη ζήτηση

Συνεχίζεται η αύξηση των τιμών κατοικιών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, ωθούμενη κυρίως από την αγορά διαμερισμάτων, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει η Κεντρική Τράπεζα.  

vrcfedawdadad

Ειδικότερα, ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών (ΔΤΚ) της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ) 1ου τριμήνου 2022 (οικίες και διαμερίσματα) συνέχισε την αυξητική του πορεία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022, καταγράφοντας τριμηνιαία αύξηση 1,1% σε σχέση με 1,3% το τέταρτο τρίμηνο του 2021, ενώ σε ετήσια βάση ο δείκτης σημείωσε αύξηση 3,2% σε σχέση με 2,6% το προηγούμενο τρίμηνο σημειώνετια σε ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου.

>>>Αναλυτικά ΕΔΩ η ανακοίνωση της ΚΤΚ για τον Δείκτη Τιμών Κατοικίας 1ου τριμήνου 2022<<<<

Όπως σημειώνεται, οι αυξήσεις των τιμών των κατοικιών προέρχονται κατά κύριο λόγο από την αγορά διαμερισμάτων και σε μικρότερο βαθμό από την αγορά οικιών. Ειδικότερα, οι τιμές οικιών αυξήθηκαν σε ετήσια βάση κατά 1,5%, και σε τριμηνιαία βάση 0,7%, ενώ οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 6,8% σε ετήσια βάση και 1,7% σε τριμηνιαία βάση.

τωρφψαδδςδδ

Επιπλέον, επισημαίνεται πως οι τιμές των διαμερισμάτων συνέχισαν την επιτάχυνση του ρυθμού αύξησης σε ετήσια βάση, σε όλες τις επαρχίες όπως παρατηρήθηκε τα τελευταία τρίμηνα αντανακλώντας την τάση των εγχώριων αγοραστών και επενδυτών προς τα διαμερίσματα έναντι των οικιών. Οι τιμές των οικιών παρουσίασαν μικρότερες αυξήσεις σε όλες τις περιοχές με εξαίρεση την επαρχία Λευκωσίας η οποία παρουσίασε οριακή μείωση της τάξης του 0,2%.

γρωφεαδςδαδ

Η ανάκαμψη της αγοράς ακινήτων κατά το πρώτο τρίμηνο του 2022 συνεχίζει να στηρίζεται κυρίως από την εγχώρια ζήτηση, ενώ προπορευόμενοι δείκτες άρχισαν να δείχνουν τις πρώτες ενδείξεις συγκράτησης της δραστηριότητας, όπως αναφέρεται. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει εντείνει τις πληθωριστικές πιέσεις, με σημαντικό αντίκτυπο στο κόστος κατασκευής.

Αρνητική επίδραση, σημειώνεται, στην αγορά ακινήτων ενδέχεται να έχει και η αύξηση στο κόστος του δανεισμού, λόγω ενδεχόμενης ανόδου των επιτοκίων. Ο βαθμός στον οποίο θα επηρεαστεί η ζήτηση στην αγορά ακινήτων, μέσω μείωσης του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, θα εξαρτηθεί από παραμέτρους όπως, η διάρκεια του πολέμου και των κυρώσεων, η πορεία της πανδημίας, κ.α.

Αναλυτικά ΕΔΩ η ανακοίνωση της ΚΤΚ για τον Δείκτη Τιμών Κατοικίας 1ου τριμήνου 2022:

 
24987