ΚΤΚ: Καθαρή μείωση σε καταθέσεις και δάνεια τον Νοέμβριο

Οι συνολικές καταθέσεις κατέγραψαν καθαρή μείωση €13,2 εκατ. - Τα συνολικά δάνεια κατέγραψαν καθαρή μείωση €19,2 εκατ.

Μικρή μείωση έπειτα από τρεις ανοδικούς μήνες παρουσίασαν οι καταθέσεις στο τραπεζικό σύστημα τον Νοέμβριο του 2022 και διαμορφώθηκαν στα €51,7 δισεκατομμύρια.

Παράλληλα, τα συνολικά δάνεια συνέχισαν για πέμπτο συνεχόμενο μήνα την πτωτική τους πορεία, υποχωρώντας στα €27,1 δισ. Η συνολική ρευστότητα στο σύστημα διαμορφώθηκε στα €24,6 δισ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου, οι συνολικές καταθέσεις τον Νοέμβριο 2022 κατέγραψαν καθαρή μείωση (εξαιρουμένων μεταβολών που προήλθαν από αναταξινομήσεις, συναλλαγματικές και άλλες αναπροσαρμογές) €13,2 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €434,5 εκατ. τον Οκτώβριο 2022.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφτασε στο -0,1%, σε σύγκριση με 0,9% τον Οκτώβριο 2022, προσθέτει η ΚΤΚ.

Εξάλλου, τα συνολικά δάνεια τον Νοέμβριο 2022 κατέγραψαν καθαρή μείωση €19,2 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή μείωση €171,9 εκ. τον Οκτώβριο 2022, καταγράφοντας μείωση για πέμπτο συνεχόμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής έφθασε στο 0,8%, σε σύγκριση με 0,9% τον Οκτώβριο 2022. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Νοέμβριο 2022 έφθασε στα €27,1 δισ, σύμφωνα με την ΚΤΚ.

(ΚΥΠΕ)