ΚΤΚ: Πόσο κεφαλαιακό απόθεμα πρέπει να τηρούν οι τράπεζες

Το ύψος του κεφαλαιακού αποθέματος που πρέπει να τηρούν οι τράπεζες καθόρισε η ΚΤΚ - Από 1/1/2022 η εφαρμογή του μέτρου

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου προσδιόρισε την Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λτδ, την Ελληνική Τράπεζα Δημόσια Εταιρεία Λτδ, την Eurobank Cyprus Ltd, την RCB Bank Ltd, την Astrobank Ltd και την Αlpha Bank Cyprus Ltd ως Άλλα Συστημικά Σημαντικά Ιδρύματα (Other Systemically Important Institutions – Ιδρύματα O-SII) και καθόρισε το ύψος του κεφαλαιακού αποθέματος O-SII που πρέπει να τηρούν λόγω της συστημικότητάς τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Τράπεζας, το μέτρο θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2022.

Όπως αναφέρεται, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, ακολουθώντας την πολιτική της για τον προσδιορισμό των Άλλων Συστημικά Σημαντικών Ιδρυμάτων και τη μεθοδολογία για τον καθορισμό της απαίτησης αποθέματος ασφαλείας O-SII του κάθε ιδρύματος, ολοκλήρωσε στις 29 Νοεμβρίου 2021 την ετήσια επανεξέταση του προσδιορισμού των πιστωτικών ιδρυμάτων, που εμπίπτουν στον ορισμό των ιδρυμάτων O-SII.

Βάσει της επανεξέτασης της ΚΤΚ, έξι πιστωτικά ιδρύματα έχουν προσδιοριστεί ως ιδρύματα O-SII.

Συγκεκριμένα, η Τράπεζα Κύπρου με συνολική βαθμολογία μονάδων βάσης 3.197 πρέπει να τηρεί απόθεμα ασφάλειας O-SII από την 1η Ιανουαρίου 2021, 1,00%, από την 1η Ιανουαρίου 2022, 1,250% και από 1η Ιανουαρίου 2023, 1,50%.

Η Ελληνική Τράπεζα με συνολική βαθμολογία μονάδων βάσης 2.552, πρέπει να τηρεί απόθεμα ασφάλειας O-SII από την 1η Ιανουαρίου 2021, 0,75%, από την 1η Ιανουαρίου 2022, 1,875% και από 1η Ιανουαρίου 2023, 1,00%.

Η Eurobank Cyprus, με συνολική βαθμολογία μονάδων βάσης 1.473 πρέπει να τηρεί απόθεμα ασφάλειας O-SII από την 1η Ιανουαρίου 2021, 0,50%, από την 1η Ιανουαρίου 2022, 0,625% και από 1η Ιανουαρίου 2023, 0,75%.

H RCB Bank, με συνολική βαθμολογία μονάδων βάσης 1.029 πρέπει να τηρεί απόθεμα ασφάλειας O-SII από την 1η Ιανουαρίου 2021, 0,25%, από την 1η Ιανουαρίου 2022, 0,375% και από 1η Ιανουαρίου 2023, 0,50%.

H AstroBank, με συνολική βαθμολογία μονάδων βάσης 508 πρέπει να τηρεί απόθεμα ασφάλειας O-SII από την 1η Ιανουαρίου 2021, 0,25%, από την 1η Ιανουαρίου 2022, 0,250% και από 1η Ιανουαρίου 2023, 0,25%.

H Alpha Bank Cyprus, με συνολική βαθμολογία μονάδων βάσης 342 πρέπει να τηρεί απόθεμα ασφάλειας O-SII από την 1η Ιανουαρίου 2021, 0,25%, από την 1η Ιανουαρίου 2022, 0,250% και από 1η Ιανουαρίου 2023, 0,25%.

(ΚΥΠΕ)