ΚΤΚ: Προς διάθεση 5.000 τεμάχια κερμάτων κοπής 2022

Η διάθεση των ακυκλοφόρητων κερμάτων θα αρχίσει στις 24 Οκτωβρίου - Πως μπορείς να τα αγοράσεις

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει τη διάθεση κυπριακών κερμάτων ευρώ, κοπής 2022. Η κοπή, κατά ονομαστική αξία κέρματος, καταγράφεται στον πιο κάτω πίνακα.

Πέντε χιλιάδες τεμάχια ανά ονομαστική αξία έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για την ετοιμασία από την ΚΤΚ ισάριθμων συλλεκτικών σετ κερμάτων.

gf

Τα κέρματα είναι σε ακυκλοφόρητη κατάσταση και διατίθενται μόνο σε ρολά, στην ονομαστική τους αξία πλέον διαχειριστικά έξοδα (5% επί της ονομαστικής αξίας), έξοδα αποστολής και ασφάλισης, καθώς και ΦΠΑ (όπου εφαρμόζεται).

>>> Διαβάστε επίσης: Κεντρική Τράπεζα: Αυξήθηκαν καταθέσεις – Μειώθηκαν δάνεια <<<

Η διάθεση των κερμάτων θα αρχίσει στις 24 Οκτωβρίου 2022 και θα γίνεται με τους ακόλουθους τρόπους:

(i) Στα ταμεία της ΚΤΚ

Στα ταμεία της ΚΤΚ σε μετρητά ή με κάρτα (εξαιρούνται κάρτες American Express)

(ii) Μέσω του “e-shop”

Μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος “e-shop” της ΚΤΚ για περιορισμένες ποσότητες στην ιστοσελίδα ΕΔΩ  μόνο με κάρτα VISA ή Mastercard.

(iii) Με πίστωση μέσω τραπεζικού εμβάσματος

Θα υποβάλλονται αιτήσεις για πωλήσεις με πίστωση του λογαριασμού της ΚΤΚ SWIFT CODE:CBCYCY2NCAS και IBAN:CY62 0010 0001 0000 0000 0450 9195 μέσω τραπεζικού εμβάσματος (τα έξοδα SWIFT θα επιβαρύνουν τον αιτητή).

Οι αιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν την επισυνημμένη αίτηση, η οποία βρίσκεται αναρτημένη και στην ιστοσελίδα της ΚΤΚ.

Oι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ως ακολούθως:

  • μέσω ταχυδρομείου: Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, Τ.Θ. 25529, 1395 Λευκωσία Κύπρος
  • μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]
  • μέσω τηλεομοιότυπου: +357 22714930

Η ΚΤΚ θα αποστείλει σε κάθε αιτητή το έντυπο προσφοράς με την προσφερθείσα ποσότητα ρολών και το συνολικό ποσό που θα πρέπει να εμβάσει στην ΚΤΚ για να προχωρήσει η διεκπεραίωση της αίτησής του. Αιτήσεις που θα παραληφθούν μετά την εξάντληση του διαθέσιμου αποθέματος αναγκαστικά θα απορριφθούν και θα ενημερωθούν σχετικά οι αιτητές.

Η ΚΤΚ διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει οποιοδήποτε αίτημα, είτε ολικώς είτε μερικώς. Ρολά των αξιών €0,01, €0,02 και €0,05 θα διατίθενται μόνο ως μέρος ολοκληρωμένης σειράς ρολών κερμάτων, δηλαδή εφόσον ο ενδιαφερόμενος αγοράσει, επίσης, τον ίδιο αριθμό ρολών για κάθε άλλη από τις υπόλοιπες αξίες (€0,10, €0,20, €0,50, €1,00 και €2,00).

Για περισσότερες πληροφορίες και/ή τυχόν διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην ΚΤΚ μέσω:

  • ηλεκτρονικού ταχυδρομείου : [email protected]
  • τηλεομοιότυπου :+357 22714930
  • τηλεφώνου :+357 22714152 ή +357 22714745
 
24612