ΚΤΚ: Συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα

Δείτε αυτούσια

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσιεύει σήμερα (12/8) επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 30 Απριλίου 2022.

>>> Δείτε ΕΔΩ αυτούσια τα στοιχεία <<<

 
24346