52.470 οι Κυβερνητικοί – Πόσοι μόνιμοι και πόσοι έκτακτοι

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2022 αυξήθηκε κατά 149 άτομα (0,3%)

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Αύγουστο του 2022 αυξήθηκε κατά 149 άτομα (0,3%) σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2021 και έφτασε τα 52.470 άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 703 άτομα (-2,6%), από 26.568 σε 25.865 άτομα. Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 844 άτομα (4,9%) φθάνοντας τα 18.120 σε σχέση με 17.276 άτομα τον Αύγουστο του 2021.

>>>  BRIEF PLATINUM - 2ο Τεύχος - Αφιέρωμα UNIC - Πέραν των 100 τίτλων σπουδών - Τα ποσοστά εργοδότησης των αποφοίτων του / Ρεπορτάζ, βίντεο από όλες τις Μαρίνες της Κύπρου / Επιχειρηματικά νέα / Αναλύσεις / Παραοικονομία ΕΔΩ <<<

bd


Αύξηση παρατηρείται σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, με εξαίρεση το προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (μείωση -2,1%). Η μεγαλύτερη αύξηση παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (2,5%) και οφείλεται σε αύξηση του έκτακτου προσωπικού (11,8%).

>>> Διαβάστε επίσης: Παρέμβαση Πετρίδη στο Business Hour: Επιτόκια-ΦΠΑ-Οικονομία (VID) <<<

Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2022, παρατηρείται μείωση σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, με τη μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-4,2%) και να οφείλεται σε μείωση του έκτακτου προσωπικού (-11,1%).

 

Πίνακας

Κατηγορία
Προσωπικού

 

Αριθμός ατόμων

% Μεταβολή

 

Αυγ
2021

Ιουλ
2022

Αυγ
2022

Αυγ22/
Ιουλ
22

Αυγ
22/21

Δημόσια
Υπηρεσία

Σύνολο

17.329

17.414

17.396

-0,1%

0,4%

Μόνιμοι

10.571

10.227

10.213

-0,1%

-3,4%

Έκτακτοι

6.758

7.187

7.183

-0,1%

6,3%

Εκπαιδευτική
Υπηρεσία

Σύνολο

13.609

14.557

13.948

-4,2%

2,5%

Μόνιμοι

9.276

9.108

9.103

-0,1%

-1,9%

Έκτακτοι

4.333

5.449

4.845

-11,1%

11,8%

Δυνάμεις
Ασφαλείας

Σύνολο

12.906

12.653

12.641

-0,1%

-2,1%

Μόνιμοι

6.721

6.567

6.549

-0,3%

-2,6%

Έκτακτοι

6.185

6.086

6.092

0,1%

-1,5%

Σύνολο

Σύνολο

43.844

44.624

43.985

-1,4%

0,3%

Μόνιμοι

26.568

25.902

25.865

-0,1%

-2,6%

Έκτακτοι

17.276

18.722

18.120

-3,2%

4,9%

Ωρομίσθιο
Προσωπικό

Σύνολο

8.477

8.494

8.485

-0,1%

0,1%

Γενικό Σύνολο

 

52.321

53.118

52.470

-1,2%

0,3%

 

 
24345