Κυβέρνηση: Μειώθηκαν οι μόνιμοι - Αυξήθηκαν οι έκτακτοι (ΠΙΝΑΚΕΣ)

Πόσοι είναι μόνιμοι, έκτακτοι και ωρομίσθιοι

Η απασχόληση στην Κυβέρνηση τον Ιούλιο του 2021 αυξήθηκε κατά 92 άτομα (0,2%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 και έφτασε τα 52.957 άτομα, όπως σημειώνεται στα στοιχεία που δημοσίευσε η ΣΤατιστική Υπηρεσία.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 998 άτομα (-3,6%), από 27.597 σε 26.599 άτομα.

Παράλληλα, στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση κατά 1.234 άτομα (7,4%) φθάνοντας τις 17.898 σε σχέση με 16.664 άτομα τον Ιούλιο του 2020.

ν

Ή μεγαλύτερη αύξηση προσωπικού στις Δυνάμεις Ασφαλείας

Σε σχέση με τον Ιούλιο του 2020, όπως σημειώνεται, παρατηρείται αύξηση και στις τρείς κατηγορίες, με την μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (1,4%).

Η μεγαλύτερη μείωση στην Εκπαίδευση και Δημόσιο

Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση και στις τρείς κατηγορίες, με την μεγαλύτερη να παρουσιάζεται στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-3,8%) και της Δημόσιας Υπηρεσίας (-3,8%). Αντιθέτως, στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση και στις τρείς κατηγορίες με το προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας να παρουσιάζει την μεγαλύτερη (9,1%).

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2021 παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (0,6%) και στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (0,4%) ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-2,5%). Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (-0,2%) και στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (-0,2%). Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση στο προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας (1,4%) και στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας (1,3%) ενώ παρατηρείται μείωση στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (-7,0%). 

Ν

 
16455