Κυβερνητικές: Ανοίγουν οι αιτήσεις - Η ύλη & ποσα θα πληρώσετε

Όλες οι πληροφορίες

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ενημερώνει το κοινό ότι η  ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων και η πληρωμή τελών για συμμετοχή στις πιο κάτω Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο ξεκινά, αντί από σήμερα Παρασκευή 10/9/2021, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας (αρ. εφ. 5372 – ημερ. 10/9/2021), τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021:

(α) Γραπτή Εξέταση για θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν Απολυτήριο Σχολής Μέσης Παιδείας ή δίπλωμα τριετούς Μεταλυκειακού Κύκλου Σπουδών (μη επιστημονικές θέσεις), η οποία θα διεξαχθεί στις 23.10.2021, και

(β) Γραπτή Εξέταση για θέσεις εισδοχής στη Δημόσια Υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν Πανεπιστημιακό Δίπλωμα ή ισότιμο προσόν (επιστημονικές θέσεις), η οποία θα διεξαχθεί στις 6.11.2021.

Δικαίωμα συμμετοχής στις πιο πάνω Γραπτές Εξετάσεις έχουν όσοι ικανοποιούν τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις για διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ταυτόχρονα αίτηση συμμετοχής και να πληρώσουν το καθορισμένο τέλος από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι μέχρι και τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί κάποιος να υποβάλει αίτηση συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο είναι να κάνει εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία βρίσκεται στον επίσημο ιστότοπο των Εξετάσεων για Πρόσληψη στο Δημόσιο: epd.moec.gov.cy. ,χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση του προσωπικού του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Τονίζεται ότι από την ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση (email) δεν θα είναι δυνατό να υποβληθεί ταυτόχρονα αίτηση από άλλον υποψήφιο.

Οι υποψήφιοι που είχαν υποβάλει αίτηση στις Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο  προηγούμενων  χρόνων  δεν  χρειάζεται  να  κάνουν  νέα  εγγραφή  στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα.  Οι  υποψήφιοι  για  τις  εξετάσεις  του  2021  μπορούν  να
χρησιμοποιήσουν το email και τον κωδικό πρόσβασης που είχαν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους τα προηγούμενα χρόνια.

Επισημαίνεται, ότι όλοι οι υποψήφιοι πρέπει ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησής τους να προχωρήσουν και στην πληρωμή των τελών για συμμετοχή στις Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2021 εντός των πιο πάνω καθορισμένων ημερομηνιών, διότι δεν θα είναι δυνατό να δοθεί παράταση, εξαιτίας των μετέπειτα απαραίτητων διαδικασιών για την οργάνωση των Εξετάσεων.

Τονίζεται ότι η υποβολή αίτησης καθώς και η ταυτόχρονη πληρωμή των τελών για συμμετοχή στις Γραπτές Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2021 γίνεται στο ίδιο ηλεκτρονικό περιβάλλον μέσω του ιστότοπου: epd.moec.gov.cy. από τη Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι μέχρι και τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 το μεσημέρι. Τα τέλη της εξέτασης δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση.

Το καθορισμένο τέλος συμμετοχής ορίστηκε από την Ειδική Επιτροπή στα πενήντα (€50) ευρώ ανά εξέταση. Οι υποψήφιοι προτρέπονται πριν την υποβολή αίτησης και την πληρωμή τελών για συμμετοχή στις Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2021
να  μελετήσουν προσεκτικά το  συνοδευτικό έγγραφο «Οδηγός  Υποβολής  Αιτήσεων και Πληρωμής Τελών».

Οι υποψήφιοι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της υποβολής αίτησης και πληρωμής τελών θα λάβουν επιβεβαιωτικό μήνυμα υποβολής αίτησης και πληρωμής τελών στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (email), το οποίο θα πρέπει να εκτυπώσουν και να φυλάξουν.

Η ενημέρωση των υποψηφίων για όλες τις πληροφορίες της εξέτασης (π.χ. Δελτίο Υποψηφίου, Εξεταστικό Κέντρο, Οδηγίες Εξέτασης κ.ά.) θα γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που βρίσκεται στον ιστότοπο: epd.moec.gov.cy.

Οι υποψήφιοι καλούνται να επισκέπτονται τον ιστότοπο: epd.moec.gov.cy σε τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να λαμβάνουν την πιο πρόσφατη ενημέρωση,  καθώς επίσης και να ελέγχουν το ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο για ηλεκτρονικά μηνύματα από την Υπηρεσία Εξετάσεων σχετικά με τις εν λόγω Εξετάσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες ή και προβλήματα σχετικά με τη διαδικασία υποβολής των αιτήσεων μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα 22582933, 22582934 ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στο: [email protected]

 
16315