Κύκλος Εργασιών Βιομηχανίας: Αύξηση 31,0% σε ένα χρόνο

Δείτε σχετικό πίνακα

Κατά τον μήνα Μάιο 2022, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία έφθασε στις 186,5 μονάδες (βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση 31,0% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2021.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαΐου 2022, ο δείκτης παρουσίασε αύξηση 21,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.  

Στον τομέα της μεταποίησης, τον Μάιο 2022 ο δείκτης έφτασε τις 183,3 μονάδες, σημειώνοντας αύξηση 25,7% σε σύγκριση με τον Μάιο του 2021. Άνοδος σημειώθηκε επίσης στους τομείς παροχής νερού και ανάκτησης υλικών κατά 53,4%, παροχής ηλεκτρικού ρεύματος κατά 53,2% και μεταλλείων και λατομείων κατά 26,8%. 

nmkh

 
22431