Κυπριακά ταχυδρομεία: Αναστέλλεται η αποστολή & εισαγωγή από Κίνα

Ο λόγος αναστολής οφείλεται στην λήψη μέτρων από  αριθμό αεροπορικών εταιρειών

Τα Κυπριακά Ταχυδρομεία ενημερώνουν μέσω ανακοίνωσης ότι αναστέλλεται προσωρινά  και συγκεκριμένα μέχρι 22 Ιουνίου 2022 (συμπεριλαμβανομένης) η αποδοχή ταχυδρομικών αντικειμένων προς Κίνα  για όλες τις υπηρεσίες.

Από την αναστολή δεν περιλαμβάνεται η υπηρεσία ταχυμεταφορών QUICKPOST.

Ο λόγος αναστολής οφείλεται στην λήψη μέτρων από  αριθμό αεροπορικών εταιρειών.

 
24974