Κύπρος: Αύξηση δανείων στα €500 εκατομμύρια

Τα στεγαστικά δάνεια συνεχίζουν την αυξητική τους τάση - Όλα τα στοιχεία για δάνεια και επιτόκια για τον Μάρτιο 20- 22

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έχει δημοσιεύσει σήμερα τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων της Κύπρου για καταθέσεις και δάνεια κατοίκων της ευρωζώνης σε ευρώ, καθώς και στοιχεία για ποσά νέων δανείων προς κατοίκους της ευρωζώνης σε ευρώ για το μήνα αναφοράς Μάρτιο 2022. Τα εν λόγω στοιχεία περιλαμβάνονται στην έκδοση Νομισματικές και Χρηματοοικονομικές Στατιστικές, Απριλίου 2022.

>>Διαβάστε επίσης: Κεντρική: Αυξήθηκαν τα κόκκινα δάνεια-Αναδιαρθρώθηκαν €3.3 εκατ.<<

Οι κυριότερες εξελίξεις επιτοκίων που αφορούν νέες συμβάσεις καταθέσεων και δανείων, περιλαμβανομένων των συμβάσεων οι οποίες έτυχαν επαναδιαπραγμάτευσης, συνοψίζονται ως εξής:

Επιτόκια Καταθέσεων

  • Το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά σημείωσε μείωση στο 0,05%, σε σύγκριση με 0,07% τον προηγούμενο μήνα.
  • Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες παρουσίασε μείωση στο -0,01%, σε σύγκριση με 0,00% τον προηγούμενο μήνα.

Επιτόκια Δανείων

  • Το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια σημείωσε μείωση στο 3,06%, σε σύγκριση με 3,19% τον προηγούμενο μήνα.
  • Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας αυξήθηκε στο 2,16%, σε σύγκριση με 2,14% τον προηγούμενο μήνα.
  • Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. παρουσίασε μείωση στο 3,14%, σε σύγκριση με 3,24% τον προηγούμενο μήνα. Το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψε αύξηση στο 3,28%, σε σύγκριση με 3,16% τον προηγούμενο μήνα.

Ποσά νέων δανείων

Τον Μάρτιο του 2022 τα συνολικά νέα δάνεια παρουσίασαν αύξηση και έφτασαν στα €506,7 εκ., σε σύγκριση με €437,4 εκ. τον προηγούμενο μήνα. Οι κυριότερες κατηγορίες νέων δανείων αναλύονται πιο κάτω:

  • Τα νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €14,1 εκ., σε σύγκριση με €12,2 εκ. τον προηγούμενο μήνα.
  • Τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν αύξηση στα €205,1 εκ., σε σύγκριση με €150,4 εκ. τον προηγούμενο μήνα.
  • Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκ. σημείωσαν άνοδο στα €79,3 εκ., σε σύγκριση με €43,7 εκ. τον προηγούμενο μήνα.
  • Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκ. κατέγραψαν μείωση στα €199,9 εκ., σε σύγκριση με €224,9 εκ. τον προηγούμενο μήνα.

ΚΥΠΕ