Κύπρος: Εμπορικό έλλειμμα €1,0 δις για Ιανουάριο- Φεβρουάριο 2021

Στα €17,7 δισεκατομμύρια το πλεόνασμα στην ευρωζώνη

Ο συνολικός όγκος των εξαγωγών για την Κύπρο, ήταν 0,3 δισ. ευρώ, -27% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους (0,1 δισ. ευρώ στην ΕΕ, ή -18% και 0,2 δισ. ευρώ στον υπόλοιπο κόσμο, ή -32 %).

Οι εισαγωγές ανήλθαν σε 1,4 δισ. ευρώ ή -6% (0,8 δισ. ευρώ από την ΕΕ ή -4% και 0,6 δισ. ευρώ από τον υπόλοιπο κόσμο ή -10%).

Ως αποτέλεσμα, η Κύπρος κατέγραψε εμπορικό έλλειμμα -1,0 δισ. ευρώ, όπως και πέρυσι (-0,7 δισ. ευρώ με την ΕΕ και -0,4 δισ. ευρώ με τον υπόλοιπο κόσμο.

Παράλληλα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα 17,7 δισ. ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Φεβρουάριο του 2021, σε σύγκριση με + 23,4 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2020, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει η Eurostat.

Σύμφωνα με τη Eurostat, η πρώτη εκτίμηση για τις εξαγωγές αγαθών στη ζώνη του ευρώ στον υπόλοιπο κόσμο τον Φεβρουάριο του 2021 ήταν 178,6 δισεκατομμύρια ευρώ, με μείωση 5,5% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2020 (188,9 δισεκατομμύρια ευρώ).

Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν στα 161,0 δισ.ευρώ, πτώση 2,7% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020 (165,4 δισ. ευρώ).

Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ αυξήθηκε στα 164,8 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2021 , κατά 1,7% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020.

Την ίδια ώρα, τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2021, οι εξαγωγές αγαθών στη ζώνη του ευρώ στον υπόλοιπο κόσμο μειώθηκαν στα 346,2 δισ. ευρώ (μείωση 7,2% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2020) και οι εισαγωγές μειώθηκαν στα 317,5 δισ. ευρώ (μείωση 8,7% σε σύγκριση με με Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2020).

Ως αποτέλεσμα, η ζώνη του ευρώ σημείωσε πλεόνασμα 28,7 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με + 25,0 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2020. Το εμπόριο εντός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε στα 319,2 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2021, κατά 2,7% σε σύγκριση με την αντίστοιχη του 2020.

Επιπλέον, η πρώτη εκτίμηση για εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ τον Φεβρουάριο του 2021 ήταν 164,7 δισεκατομμύρια ευρώ, μειωμένη κατά 3,6% σε σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2020 (170,8 δισεκατομμύρια ευρώ).

Οι εισαγωγές από τον υπόλοιπο κόσμο ανήλθαν στα 143,6 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 3,0% σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020 (148,1 δισ. ευρώ).

Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ κατέγραψε πλεόνασμα 21,1 δισ. ευρώ στο εμπόριο αγαθών με τον υπόλοιπο κόσμο τον Φεβρουάριο του 2021, σε σύγκριση με + 22,7 δισ. ευρώ το Φεβρουάριο του 2020.

Το ενδοκοινοτικό εμπόριο παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στα 254,2 δισ. Ευρώ τον Φεβρουάριο του 2021 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο του 2020.

Την ίδια ώρα από τον Ιανουάριο έως τον Φεβρουάριο του 2021, οι εξαγωγές αγαθών εκτός ΕΕ μειώθηκαν στα 313,5 δισ. ευρώ (μείωση 6,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2020) και οι εισαγωγές μειώθηκαν στα 283,7 δισ. ευρώ (μείωση 10,3% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2020 ).

Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ σημείωσε πλεόνασμα 29,7 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με + 20,5 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2020.

Το ενδοκοινοτικό εμπόριο μειώθηκε στα 498,7 δισ. ευρώ, -2,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020 .

Κατά τους δύο πρώτους μήνες του 2021, μετά το τέλος της μεταβατικής περιόδου, τόσο οι εξαγωγές της ΕΕ όσο και οι εισαγωγές από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκαν σημαντικά (κατά 20,2% και 47,0% αντίστοιχα)
 

KYΠΕ

 
15488