Κυρίτσης: Καθοριστικός παράγοντας η ασφάλεια & υγεία στην εργασία

Επιστολή στο Υπ. Εργασίας για την Ασφάλεια και Υγείας στην Εργασία απέστειλε ο ΓΓ ΠΕΟ

Τα επίπεδα ασφάλειας και υγείας στους χώρους εργασίας αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για την προστασία των εργαζομένων, αναφέρει, σε επιστολή του προς το Υπουργείο Εργασίας σχετικά με τη Νέα Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγείας στην Εργασία 2021-2027, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΕΟ, Πάμπης Κυρίτσης.
 
«Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια παρατηρούμε οπισθοχώρηση στα θέματα ασφάλειας και υγείας τόσο σε ό,τι αφορά την έγκαιρη και ολοκληρωμένη εκτίμηση κινδύνου, τις επενδύσεις σε προστατευτικά μέτρα και εξοπλισμό, στην κατάρτιση και επιμόρφωση των εργαζομένων στα θέματα ασφάλειας και υγείας όπως και στα ζητήματα ελέγχου και συμμόρφωσης με τη νομοθεσία με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξητική τάση στα εργατικά ατυχήματα», προσθέτει.
 
 Στην επιστολή του, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΕΟ, ο κ. Κυρίτσης αναφέρει ότι η Στρατηγική της Κύπρου για την Ασφάλεια και Υγεία για την περίοδο 2021-2027 πρέπει να στοχεύει σε συγκεκριμένους αλλά ταυτόχρονα και φιλόδοξους στόχους «αν πραγματικά θέλουμε να αλλάξουν δραστικά και προς το θετικότερο τα δεδομένα στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας».
 
«Δυστυχώς η προτεινόμενη Στρατηγική δεν διαπνέεται από αυτό το πνεύμα.  Η ΠΕΟ θέλοντας να συμβάλει στη δημιουργία μιας συνεκτικής στοχευμένης αλλά ταυτόχρονα φιλόδοξης στρατηγικής υπέβαλε συγκεκριμένες προτάσεις στο Παγκύπριο Συμβούλιο Ασφάλειας και Υγείας, οι οποίες δυστυχώς ελάχιστα λήφθηκαν υπόψη στο έγγραφο που διαμορφώθηκε», προσθέτει.
 
Στην επιστολή, ο ΓΓ της ΠΕΟ καταθέτει ξανά τις εισηγήσεις τους στο πλαίσιο της διαβούλευσης για την Στρατηγική στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

(ΚΥΠΕ)

 
22431