Λιανικό Εμπόριο: Αύξηση 10,9% σε αξία 4% σε όγκο

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Δεκέμβριο 2022 κατά 10,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (Πίνακας 1). Κατά τον ίδιο μήνα ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 4,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας.

ωψεαδδςδςδςαδ

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2022, ο δείκτης αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε αύξηση 11,3% και ο δείκτης όγκου αύξηση 2,2% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2021.


 

 
24567