Μάτσης: Δεν θα επηρεαστούν οι μισθοί υπαλλήλων της Ελληνικής

Αυτό διαβεβαίωσε ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Ελληνικής Τράπεζας

Στην διαβεβαίωση ότι η Ελληνική Τράπεζα δεν θα προχωρήσει σε οποιαδήποτε μείωση του κόστους προσωπικού, έδωσε σήμερα (19/5) ο Ανώτατος Εκτελεστικός Διευθυντής της Τράπεζας, Ιωάννης Μάτσης, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων του Ομίλου για το 2019.

Όπως είπε, «πρωταρχικό μας μέλημα είναι η μείωση του λειτουργικού και διοικητικού κόστους αυτή την περίοδο», τονίζοντας, όμως, πως «δεν θα μειώσουμε το κόστος προσωπικού».

«Τους χρειαζόμαστε όλους για να διαχειριστούμε την κρίση. Ενδεχομένως με διαφορετικό τρόπο απ’ ότι προηγουμένως αλλά χρειάζονται όλοι και είναι απαραίτητοι», τόνισε περαιτέρω.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Ταυτόχρονα, ο κ. Μάτσης ανέφερε ότι, όλα τα υπόλοιπα λειτουργικά και διοικητικά έξοδα της Ελληνικής Τράπεζας, θα μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο.

Ποιο το κόστος προσωπικού
Σύμφωνα, πάντως, με τα οικονομικά αποτελέσματα της Ελληνικής Τράπεζας, τα έξοδα προσωπικού για το 2019 ανήλθαν σε €126,7 εκατ. και αντιπροσώπευαν το 46% των συνολικών εξόδων του Ομίλου (2018: 43%). 

Σε σύγκριση με τα €87,6 εκατ. το 2018, τα έξοδα προσωπικού το 2019 σημείωσαν αύξηση της τάξης του 45%, η οποία οφειλόταν κυρίως στην Απόκτηση εργασιών του πρώην Συνεργατισμού. 

Επίσης, τα έξοδα προσωπικού για την 4η τριμηνία του 2019 ανήλθαν στα €32,6 εκατ. και ήταν μειωμένα κατά 7% σε σχέση με τα €35,0 εκατ. την 3η τριμηνία του 2019, κυρίως λόγω των μισθολογικών αυξήσεων που συμπεριλήφθηκαν στα αποτελέσματα της 3ης τριμηνίας του 2019, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2019.
 

 
19941