Με άνοδο εισήλθαν στο 2023 οι εκδόσεις εγχώριων ομολόγων

Κατά τη δημοπρασία λήφθηκαν προσφορές συνολικής αξίας €66,1 εκατ., με το ύψος έκδοσης

Με άνοδο εισήλθαν στο 2023 οι εκδόσεις εγχώριων ομολόγων της Δημοκρατίας, αντανακλώντας τον υψηλό πληθωρισμό και την αυξητική πορεία των βασικών επιτοκίων που επικρατεί διεθνώς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΓΔΧΧ) κατά την πρώτη δημοπρασία Γραμματίων Δημοσίου 13 εβδομάδων του 2023, που πραγματοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου, έγιναν αποδεκτές προσφορές συνολικής αξίας €39,1 εκατ. με μέση σταθμική απόδοση 2,7%, σε σύγκριση με την μέση σταθμική απόδοση της δημοπρασίας του Δεκεμβρίου του 2022 που ήταν στο 2,36%.

Κατά τη δημοπρασία λήφθηκαν προσφορές συνολικής αξίας €66,1 εκατ., με το ύψος έκδοσης, που ανακοινώθηκε, να ήταν στα €50 εκατ. Οι αποδεκτές αποδόσεις κυμάνθηκαν μεταξύ 2,64% και 2,75%, αναφέρεται.

Σημειώνεται ότι οι αποδόσεις των Γραμματίων Δημοσίου 13 εβδομάδων κατέγραψαν θετική απόδοση από Ιούνιο του 2022 και έκτοτε συνέχισαν την ανοδική πορεία, ωθούμενες ανοδικά από τον υψηλό πληθωρισμό και την αύξηση των βασικών επιτοκίων.

Τα Γραμμάτια Δημοσίου είναι βραχυπρόθεσμος δανεισμός και αποτελεί ένα από τα εγχώρια χρηματοδοτικά εργαλεία της Κυπριακής Δημοκρατίας και συνήθως ανανεώνονται από τους εγχώριους επενδυτές, κυρίως τις τράπεζες. 

ΚΥΠΕ
 

 
24957