Με το «δεξί» μπήκε η χρονιά για τον Τουρισμό

Οı αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο 2019 ανήλθαν σε 81.970 σε σύγκριση με 75.867 τον Ιανουάριο 2018

Αφίξεις τουριστών +8,0% 
Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, οı αφίξεις τουριστών τον Ιανουάριο 2019 ανήλθαν σε 81.970 σε σύγκριση με 75.867 τον Ιανουάριο 2018, σημειώνοντας αύξηση 8,0%. Οι αφίξεις Ιανουαρίου 2019 ήταν οι ψηλότερες που είχαμε στην Κύπρο μέχρι σήμερα κατά τον μήνα Ιανουάριο. 

Ανάλυση μεταβολών 
Οι αφίξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 17,6% τον Ιανουάριο 2019 σε σχέση με τον Ιανουάριο 2018 ενώ παρατηρήθηκε και 5,4% αύξηση από το Ισραήλ. Αντίθετα σημειώθηκε μείωση 2,0% στις αφίξεις τουριστών από την Ελλάδα και 27,3% μείωση από τη Ρωσία. Οι ποσοστιαίες μεταβολές από το ένα έτος στο άλλο για τις κυριότερες χώρες διαμονής τουριστών παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. 

Κυριότερες Χώρες 
Το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελεί την κύρια πηγή τουρισμού για την Κύπρο για τον Ιανουάριο 2019, με ποσοστό 28,6% και ακολουθούν η Ελλάδα με 13,7%, το Ισραήλ με 10,6% και η Ρωσία με ποσοστό 9,6% (Πίνακας 2). 

Σκοπός ταξιδιού 
Ο σκοπός ταξιδιού τον Ιανουάριο 2019 ήταν για ποσοστό 53,5% των τουριστών οι διακοπές, για 25,2% η επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και για ποσοστό 21,2% επαγγελματικός (Πίνακας 3). 

 
12465
Thumbnail