Με Διάταγμα η μείωση στο ΦΠΑ στο ρεύμα

Οι 2 πρόνοιες του διατάγματος / Τι αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο

Το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο συνήλθε σήμερα, στο Προεδρικό Μέγαρο, υπό την προεδρία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη ενέκρινε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για Ψηφιακές Δεξιότητες και την απασχόληση, ένα καθοριστικό βήμα στην πορεία ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας.

Σκοπός του Σχεδίου είναι η ενίσχυση της ψηφιακής ικανότητας των πολιτών σε όλο το φάσμα της κοινωνικής δομής και οικονομικής δραστηριότητας. Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν ουσιώδη προϋπόθεση για τη μάθηση, την εργασία και την ενεργό συμμετοχή σε μία βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία, αλλά και σε μία ανοικτή, χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία.

Έμφαση δίνεται σε δράσεις που αφορούν την κάλυψη των αυξανόμενων αναγκών της αγοράς εργασίας, τόσο σε ψηφιακές δεξιότητες ευρείας βάσης όσο και σε ειδικούς Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Επίσης, συμβάλλει στον ανασχεδιασμό του εκπαιδευτικού συστήματος, ούτως ώστε να αξιοποιείται η προστιθέμενη αξία των ψηφιακών μέσων και εργαλείων στη διδασκαλία και τη μάθηση, να καλλιεργούνται οι δεξιότητες του μέλλοντος, αλλά και να προάγεται η επαγγελματική κατεύθυνση στους τομείς STEM (Επιστήμες, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά).

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκδοση διατάγματος για να υλοποιηθεί η πολιτική της Κυβέρνησης για αντιμετώπιση των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι καταναλωτές με την άνοδο της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας, με τη προσωρινή μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στην ηλεκτρική ενέργεια. Η εν λόγω απόφαση λήφθηκε λαμβάνοντας υπόψη της αρχές που περιέχονται στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των αυξήσεων των τιμών ενέργειας και αφού προηγήθηκε διαβούλευση με την Επιτροπή ΦΠΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως ορίζει το κοινοτικό κεκτημένο.

Το Διάταγμα προνοεί για τα εξής:

·       τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας που εμπίπτει στην οικιακή διατίμηση για ευάλωτους καταναλωτές 08 και 56 (εναποθήκευση θερμικής ενέργειας για οικιακή χρήση) από τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 19% στο μειωμένο συντελεστή 5%, για περίοδο 6 μηνών, για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από 1/11/2021.

·       τη μείωση του συντελεστή ΦΠΑ για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας που εμπίπτει στην οικιακή διατίμηση 01 και 02 και 56 (εναποθήκευση θερμικής ενέργειας για οικιακή χρήση) από τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 19% στο μειωμένο συντελεστή 9%, για περίοδο 3 μηνών για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από 1/11/2021.

Το Διάταγμα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευση του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να διορίσει τα πιο κάτω πρόσωπα ως μέλη του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) μέχρι τις 15 Οκτωβρίου 2024: Πρόεδρος ο Φίλιππος Πατσαλής, και Μέλη οι Αναστασία Αϊλαμάκη, Ανδρέας Αναγιωτός, Ευγένιος Ευγενίου, Βασιλική Κασσιανίδου, Μιχάλης Νεοπτολέμου, Χριστάκης Σεργίδης και Αντρέας Χαραλάμπους.

 
21619