Με χορηγία οι εκθέσεις κυπριακών επιχειρήσεων στο εξωτερικό

Προκηρύσσονται την ερχόμενη εβδομάδα τρία νέα σχέδια χορηγιών του Υπουργείου Εμπορίου

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, κατά τη σημερινή (3/3) του συνεδρία, πρόταση της Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας κας Νατάσας Πηλείδου για προκήρυξη τριών σχεδίων χορηγιών που αφορούν στην παροχή κινήτρων προς τις κυπριακές επιχειρήσεις για να συμμετάσχουν ιδιωτικά σε εκθέσεις που πραγματοποιούνται στην Κύπρο και στο εξωτερικό, με πραγματική παρουσία ή διαδικτυακά και στόχο την προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών τους, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ΓΤΠ. 

Τα σχέδια χορηγιών συμβάλλουν στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου της Νέας Εμπορικής Πολιτικής 2021-2030 του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) για ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και αύξησης των εξαγωγών τους.

Τα τρία σχέδια, τα οποία θα προκηρυχθούν από την Υπηρεσία Εμπορίου του ΥΕΕΒ, αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, αφορούν:

- Στη συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή και εμπορίας βιομηχανικών προϊόντων, σε ιδιωτική έκθεση στην Κύπρο ή το εξωτερικό.

- Στη συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης ή και εμπορίας γεωργικών προϊόντων, σε ιδιωτική έκθεση στην Κύπρο ή το εξωτερικό.

- Στη συμμετοχή κυπριακών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των υπηρεσιών, σε ιδιωτική έκθεση στην Κύπρο ή το εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να συμμετέχουν και σε διαδικτυακές και εικονικές εκθέσεις (online & virtual trade fairs) που διοργανώνονται στο εξωτερικό.

Για πληροφορίες για τα σχέδια χορηγιών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πατήσουν εδώ!

 
24333