Με Κάρτα θα πληρώνεις από την Πέμπτη και τα ταξί

Από τις 5/5 βάσει Διατάγματος τα ταξί πρέπει να αποδέχονται πληρωμές και με κάρτα - €4.000 το πρόστιμο αν δεν

Ακόμη 4 επιχειρήσεις / δραστηριότητες προστέθηκαν στο Διάταγμα που αφορά την υποχρεωτική αποδοχή καρτών ως μέσο πληρωμής. 

Ανάμεσα σε αυτές τις κατηγορίες και τα ταξί, στα οποία από τις 5/5 υποχρεωτικά θα παρέχεται και αυτή η δυνατότητα. 

Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το Τμήμα Φορολογίας, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του Διατάγματος επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο έως και €4.000. 

Οι άλλες 3 κατηγορίες που προστέθηκαν στις πέραν από τις 85 επιχειρήσεις / δραστηριότητες είναι τα νηπιαγωγεία (ιδιωτικά), η πολιτιστική εκπαίδευση, και οι δραστηριότητες ειδικευμένου σχεδίου. 


Υπενθυμίζουμε τις άλλες 87 επιχειρήσεις/δραστηριότητες:

 1. 33.12 Επισκευή μηχανημάτων

 2. 33.13 Επισκευή ηλεκτρονικού και οπτικού εξοπλισμού

 3. 33.14 Επισκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού

 4. 45.11 Πώληση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

 5. 45.19 Πώληση άλλων μηχανοκίνητων οχημάτων

 6. 45.20 Συντήρηση και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων

 7. 45.32 Λιανικό εμπόριο μερών και εξαρτημάτων μηχανοκίνητων οχημάτων

 8. 45.40 Πώληση, συντήρηση και επισκευή μοτοσικλετών και των μερών και εξαρτημάτων τους

 9. 47.11 Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό

 10. 47.19 Άλλο λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα

 11. 47.21 Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών σε ειδικευμένα καταστήματα

 12. 47.22 Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος σε ειδικευμένα καταστήματα

 13. 47.23 Λιανικό εμπόριο ψαριών, καρκινοειδών και μαλακίων σε ειδικευμένα καταστήματα

 14. 47.24 Λιανικό εμπόριο ψωμιού, αρτοσκευασμάτων και λοιπών ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής σε ειδικευμένα καταστήματα

 15. 47.25 Λιανικό εμπόριο ποτών σε ειδικευμένα καταστήματα

 16. 47.26 Λιανικό εμπόριο προϊόντων καπνού σε ειδικευμένα καταστήματα

 17. 47.29 Λιανικό εμπόριο άλλων τροφίμων σε ειδικευμένα καταστήματα

 18. 47.30 Λιανικό εμπόριο καυσίμων κίνησης σε ειδικευμένα καταστήματα

 19. 47.41 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακών μονάδων υπολογιστών και λογισμικού σε ειδικευμένα καταστήματα

 20. 47.42 Λιανικό εμπόριο τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα

 21. 47.43 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού ήχου και εικόνας σε ειδικευμένα καταστήματα

 22. 47.52 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε ειδικευμένα καταστήματα

 23. 47.53 Λιανικό εμπόριο χαλιών, κιλιμιών και επενδύσεων δαπέδου και τοίχου σε ειδικευμένα καταστήματα

 24. 47.54 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών σε ειδικευμένα καταστήματα

 25. 47.59 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε ειδικευμένα καταστήματα

 26. 47.61 Λιανικό εμπόριο βιβλίων σε ειδικευμένα καταστήματα

 27. 47.64 Λιανικό εμπόριο αθλητικού εξοπλισμού σε ειδικευμένα καταστήματα

 28. 47.65 Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους σε ειδικευμένα καταστήματα

 29. 47.71 Λιανικό εμπόριο ενδυμάτων σε ειδικευμένα καταστήματα

 30. 47.72 Λιανικό εμπόριο υποδημάτων και δερμάτινων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα

 31. 47.73 Φαρμακευτικά είδη σε ειδικευμένα καταστήματα

 32. 47.74 Λιανικό εμπόριο ιατρικών και ορθοπεδικών ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα

 33. 47.75 Λιανικό εμπόριο καλλυντικών και ειδών καλλωπισμού σε ειδικευμένα καταστήματα

 34. Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών, σπόρων, λιπασμάτων, ζώων συντροφιάς και σχετικών ζωοτροφών σε ειδικευμένα καταστήματα

 35. 47.77 Λιανικό εμπόριο ρολογιών και κοσμημάτων σε ειδικευμένα καταστήματα

 36. 47.78 Άλλο λιανικό εμπόριο καινούργιων ειδών σε ειδικευμένα καταστήματα

 37. 55.10 Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα

 38. 55.20 Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής

 39. 55.30 Χώροι κατασκήνωσης, εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα

 40. 55.90 Άλλα καταλύματα

 41. 56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης

 42. 56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών

 43. 59.14 Δραστηριότητες προβολής κινηματογραφικών ταινιών

 44. 61.10 Ενσύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

 45. 61.20 Ασύρματες τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

 46. 61.30 Δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές δραστηριότητες

 47. 69.10 Νομικές δραστηριότητες

 48. 69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου- παροχή φορολογικών συμβουλών

 49. 71.11 Δραστηριότητες αρχιτεκτόνων

 50. 71.12 Δραστηριότητες μηχανικών και συναφείς δραστηριότητες παροχής τεχνικών συμβουλών

 51. 74.20 Φωτογραφικές δραστηριότητες

 52. 75.00 Κτηνιατρικές δραστηριότητες

 53. 77.11 Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων

 54. 77.12 Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών

 55. 77.21 Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών αναψυχής και αθλητικών ειδών

 56. 77.22 Ενοικίαση βιντεοκασετών και δίσκων

 57. 77.29 Ενοικίαση και εκμίσθωση άλλων ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης

 58. 79.11 Δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων

 59. 79.12 Δραστηριότητες γραφείων οργανωμένων ταξιδιών

 60. 85.20 Πρωτοβάθμια εκπαίδευση

 61. 85.31 Γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 62. 85.32 Τεχνική και επαγγελματική δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 63. 85.41 Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια εκπαίδευση

 64. 85.42 Τριτοβάθμια εκπαίδευση

 65. 85.51 Αθλητική και ψυχαγωγική εκπαίδευση

 66. 85.53 Δραστηριότητες σχολών οδηγών

 67. 85.59 Άλλη εκπαίδευση π.δ.κ.α.

 68. 86.10 Νοσοκομειακές δραστηριότητες

 69. 86.21 Δραστηριότητες άσκησης γενικών ιατρικών επαγγελμάτων

 70. 86.22 Δραστηριότητες άσκησης ειδικών ιατρικών επαγγελμάτων

 71. 86.23 Δραστηριότητες άσκησης οδοντιατρικών επαγγελμάτων

 72. 86.90 Άλλες δραστηριότητες ανθρώπινης υγείας

 73. 87.30 Δραστηριότητες αποκλειστικού (-ής) νοσοκόμου κατ’ οίκον για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία-Γηροκομεία

 74. 88.91 Δραστηριότητες βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών

 75. 92.00 Τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα

 76. 93.13 Εγκαταστάσεις γυμναστικής

 77. 93.21 Δραστηριότητες πάρκων αναψυχής και άλλων θεματικών πάρκων

 78. 93.29 Άλλες δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας

 79. 95.11 Επισκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού

 80. 95.12 Επισκευή εξοπλισμού επικοινωνίας

 81. 95.21 Επισκευή ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης

 82. 95.22 Επισκευή συσκευών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού σπιτιού και κήπου

 83. 95.23 Επιδιόρθωση υποδημάτων και δερμάτινων ειδών

 84. 95.24 Επισκευή επίπλων και ειδών οικιακής επίπλωσης

 85. 95.25 Επισκευή ρολογιών και κοσμημάτων

 86. 95.29 Επισκευή άλλων ειδών προσωπικής και οικιακής χρήσης

 87. 96.02 Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αποδοχής πληρωμής με κάρτα, επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους  τομείς της μεταποίησης, παροχής ηλεκτρικού ρεύματοςνερούμεταφορές, και ενημέρωσης και επικοινωνίας (εκδοτικές δραστηριότητες, παραγωγή ταινιών, ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, προγραμματιστές ηλεκτρονικών υπολογιστών). 

 
23470