Με κοινή θέση στη Βουλή ΥΠΟΙΚ και ΠΑΣΥΔΥ για προαγωγές

Θα παρευρεθούν στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών για την μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας

Με κοινή θέση προχωρούν Υπουργείο Οικονομικών και ΠΑΣΥΔΥ, και την οποία θα εκφράσουν σήμερα (26/11) ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, όπου θα συζητηθούν τρία νομοσχέδια σχετικά με την μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας. 

>>> Διαβάστε αυτούσια την ατζέντα της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών <<<

Πιο συγκεκριμένα, Υπουργείο Οικονομικών και ΠΑΣΥΔΥ έχουν καταλήξει σε συμφωνία σχετικά με τη διατμηματική προαγωγή, η οποία αφορά θέσεις με κλίμακα Α13 που θα μπορούν να διεκδικήσουν μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες και άτομα από άλλα τμήματα και υπηρεσίες του Δημοσίου, αφού υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΣΥΔΥ είχε εκφράσει τις ανησυχίες της κυρίως για το θέμα της διατμηματικής προαγωγής, καθώς και επιφυλάξεις ως προς τον τρόπο λειτουργίας των εξεταστικών κέντρων.

>>> Διαβάστε επίσης: Πετρίδης για Δημόσια Υπηρεσία: Τέλος το μέσο με τα νομοσχέδια <<<

Όπως ανέφερε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Οικονομικών, Γιώργος Παντελή στην Brief, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΠΑΣΥΔΥ έχουν βρει κοινό έδαφος για το εν λόγω ζήτημα. «Θα πάμε με κοινή θέση στην Επιτροπή», σημείωσε χαρακτηριστικά. 

Τι αφορούν τα 3 νομοσχέδια που θα συζητηθούν 

Σε ό,τι αφορά την μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας σήμερα θα συνεχιστεί η συζήτηση για τρία νομοσχέδια, τα οποία είχαν κατατεθεί στην Βουλή προς τα τέλη του 2019. 

1/ Ο περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 2019

Σκοπός: Λήψη μέτρων για σκοπούς μεταρρύθμισης της δημόσιας υπηρεσίας.

Ειδικότερα προβλέπονται τα ακόλουθα:

  • Ανάθεση στην Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας της ευθύνης για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής του συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.
  • Εισαγωγή εσωτερικών δικλείδων ασφαλείας σχετικά με τις διαδικασίες της ΕΔΥ προς διασφάλιση της συμμόρφωσης με τους τύπους, το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την επιλογή των υποψηφίων.
  • Δημιουργία νέας κατηγορίας θέσεων στη δημόσια υπηρεσία που σχετίζονται με διατμηματική προαγωγή.
  • Εισαγωγή ρυθμίσεων αναφορικά με τον διορισμό ερευνώντος λειτουργού προς διερεύνηση πειθαρχικών παραπτωμάτων.

2/ Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Προαγωγή, Διατμηματική Προαγωγή και Πρώτο Διορισμό και Προαγωγή στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 2019

Σκοπός: Θέσπιση νομοθεσίας που να ρυθμίζει τον τρόπο αξιολόγησης υποψηφίων για την πλήρωση θέσεων προαγωγής, διατμηματικής προαγωγής και πρώτου διορισμού και προαγωγής στη δημόσια υπηρεσία.

3/ Οι περί Δημόσιας Υπηρεσίας (Αξιολόγηση Υπαλλήλων) Κανονισμοί του 2020

Σκοπός: Εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων που προβλέπει για τα ακόλουθα:

  • Αξιολόγηση των υπαλλήλων με βάση κριτήρια και αναλυτικό πλαίσιο ικανοτήτων/δεξιοτήτων, ανάλογα με το ιεραρχικό τους επίπεδο.
  • Κατάταξη των υπαλλήλων για σκοπούς αξιολόγησης σε δύο ιεραρχικά επίπεδα.
  • Εξέταση ένστασης των υπαλλήλων επί της αξιολόγησής τους από Επιτροπή Ενστάσεων.
  • Αξιολόγηση των Προϊσταμένων Τμημάτων (Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών Τμημάτων/Υπηρεσιών και Προϊσταμένων Ανεξάρτητων Υπηρεσιών) από τους υπαλλήλους τους, ανώνυμα και σε εθελοντική βάση. 

 

 
21620