Μεγάλη συμμετοχή στα προγράμματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 305 δωρεάν προγράμματα κατάρτισης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων

Το Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ) και το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΤΗΕ) ανακοινώνουν ότι την περίοδο Σεπτεμβρίου 2017 – Δεκεμβρίου 2018 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 305 δωρεάν προγράμματα κατάρτισης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακών Δεξιοτήτων. Στα προγράμματα, που υλοποιήθηκαν σε όλες τις πόλεις, συμμετείχαν 4.065 άτομα.

Πιο συγκεκριμένα, υλοποιήθηκαν τα πιο κάτω προγράμματα:

Α.Α.

Τίτλος Προγράμματος

Αριθμός Προγραμμάτων

Αριθμός Συμμετεχόντων

1

Εργαστήρι Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

184

2535

2

Ψηφιακές Δεξιότητες για Όλους

83

1013

3

Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

14

215

4

Ψηφιακές Δεξιότητες για Πρόσωπα Τρίτης Ηλικίας (σε περιβάλλον Windows, Android και iOS)

24

302

 

ΣΥΝΟΛΟ

305

4.065

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, υλοποιήθηκαν 29 δίωρες παρουσιάσεις σε Δήμους και κοινότητες με θέμα «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Τώρα» και προσφέρθηκαν 100 συμβουλευτικές υπηρεσίες σε κοινοτικά συμβούλια, για την εφαρμογή πρακτικών ηλεκτρονικού επιχειρείν στις κοινότητές τους.

>>> ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ & ΕΡΕΥΝΕΣ BRIEF <<<

Το ΚΕΠΑ και το ΤΗΕ επιθυμούν να ευχαριστήσουν τους φορείς που συνέβαλαν στην επιτυχή υλοποίηση του Έργου και, κυρίως, τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες για το ενδιαφέρον που επέδειξαν να ενταχθούν στον ψηφιακό κόσμο, αξιοποιώντας τα διάφορα συστήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, και να αναβαθμίσουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους.

 
21620