Μείωσε το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης η εκτίναξη των εσόδων

Η εκτίναξη των εσόδων κατά 12,9% μείωσε το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης στο 9μηνο στα €483,4 εκατ., από €599,8 εκατ.

Η εκτίναξη των εσόδων κατά 12,9% (€770,6 εκ.) μείωσε το έλλειμμα της Γενικής Κυβέρνησης τους πρώτους εννέα μήνες του 2021 στα €483,4 εκατομμύρια ή στο 2,1% του ΑΕΠ, σε σύγκριση με έλλειμμα €599,8 εκ. (2,8% στο ΑΕΠ) για την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά δημοσιονομικά αποτελέσματα που ετοιμάστηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία.
 
Συγκεκριμένα, τα συνολικά έσοδα, κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2021 αυξήθηκαν κατά €770,6 εκ. (+12,9%) και ανήλθαν στα €6.748,9 εκ. σε σύγκριση με €5.978,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020, ενώ οι συνολικές δαπάνες, κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2021 αυξήθηκαν κατά €654,2 εκ. (+9,9%) και ανήλθαν στα €7.232,3 εκ., σε σύγκριση με €6.578,1 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2020.
 
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, η αύξηση των δαπανών σε συγκεκριμένες κατηγορίες οφείλεται σε δαπάνες στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού.
 
Δαπάνες

Πιο συγκεκριμένα σε σχέση με τις δαπάνες, οι κοινωνικές παροχές αυξήθηκαν κατά €342,6 εκ. (+14,3%) και ανήλθαν στα €2.738,0 εκ. σε σύγκριση με €2.395,4 εκ. το 2020, ενώ οι απολαβές προσωπικού (συμπεριλαμβανομένων των τεκμαρτών κοινωνικών εισφορών και συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων) αυξήθηκαν κατά €101,4 εκ. (+5,1%) και ανήλθαν στα €2.075,1 εκ. σε σύγκριση με €1.973,7 εκ. το 2020.
 
Οι επιδοτήσεις αυξήθηκαν κατά €61,6 εκ. (+12,8%) και ανήλθαν στα €543,3 εκ. σε σύγκριση με €481,7 εκ. το 2020.
 
Η αύξηση στη συγκεκριμένη κατηγορία, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, αποδίδεται κυρίως στα επιπλέον μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων λόγω της συνέχισης της πανδημίας του κορωνοϊού.
 
Οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €67,4 εκ. (+17,9%) και ανήλθαν στα €444,4 εκ. σε σύγκριση με €377,0 εκ. το 2020, ενώ η ενδιάμεση ανάλωση αυξήθηκε κατά €72,9 εκ. (+12,4%) και ανήλθε στα €659,6 εκ. σε σύγκριση με €586,7 εκ. το 2020. Οι πληρωθέντες τόκοι αυξήθηκαν κατά €9,3 εκ. (+2,6%) και ανήλθαν στα    €367,1 εκ. σε σύγκριση με €357,8 εκ. το 2020.
 
Ο λογαριασμός κεφαλαίου μειώθηκε κατά €1,2 εκ. (-0,3%) και περιορίστηκε στα €404,8 εκ. σε σύγκριση με €405,9 εκ. το 2020. Αναλυτικά, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι επενδύσεις πάγιου κεφαλαίου αυξήθηκαν κατά €17,9 εκ. (+5,8%) και ανήλθαν στα €327,3 εκ. σε σύγκριση με €309,4 εκ. το 2020 και οι άλλες μεταβιβάσεις κεφαλαίου μειώθηκαν κατά €19,1 εκ. (-19,7%) και περιορίστηκαν στα €77,5 εκ. σε σύγκριση με €96,6 εκ. το 2020.
 
Έσοδα

Συγκεκριμένα, οι συνολικοί φόροι επί της παραγωγής και των εισαγωγών αυξήθηκαν κατά €215,8 εκ. (+9,8%) και ανήλθαν στα €2.408,5 εκ. σε σύγκριση με €2.192,7 εκ. το 2020, εκ των οποίων τα καθαρά έσοδα του ΦΠΑ (μετά την αφαίρεση των επιστροφών) αυξήθηκαν κατά €114,1 εκ. (+8,1%) και ανήλθαν στα €1.514,7 εκ. σε σύγκριση με €1.400,6 εκ. το 2020.
 
Τα έσοδα από τη φορολογία στο εισόδημα και τον πλούτο αυξήθηκαν κατά €192,5 εκ. (+13,4%) και ανήλθαν στα €1.626,5 εκ. σε σύγκριση με €1.434,0 εκ. το 2020, ενώ οι κοινωνικές εισφορές αυξήθηκαν κατά €281,2 εκ. (+16,9%) και ανήλθαν στα €1.947,8 εκ. σε σύγκριση με €1.666,6 εκ. το 2020.
 
Σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, οι κεφαλαιουχικές μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €15,6 εκ. (+24,8%) και ανήλθαν στα €78,4 εκ. σε σύγκριση με €62,8 εκ. το 2020, ενώ οι τρέχουσες μεταβιβάσεις αυξήθηκαν κατά €35,6 εκ. (+28,8%) και ανήλθαν στα €159,1 εκ. σε σύγκριση με €123,5 εκ. το 2020.
 
Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά  €14,2 εκ. (+3,4%) και ανήλθαν στα €428,3 εκ. σε σύγκριση με €414,1 εκ. το 2020 και οι εισπραχθέντες τόκοι και μερίσματα αυξήθηκαν κατά €15,6 εκ. (+18,5%) και ανήλθαν στα €100,3 εκ. σε σύγκριση με €84,7 εκ. το 2020.
 
(ΚΥΠΕ)