Μειώσεις τελών και δικαιωμάτων σε επιχειρήσεις από Δήμο Λεμεσού

Στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους από την πανδημία από Δήμο Λεμεσού

Σε νέα στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν αναστείλει υποχρεωτικά τη λειτουργία τους από την πανδημία, με βάση τα διατάγματα του Υπουργού Υγείας, προβαίνει ο Δήμος Λεμεσού, μειώνοντας τα τέλη και τα δικαιώματα χρήσης.
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, η απόφαση λήφθηκε σε πρόσφατη συνεδρία του δημοτικού συμβουλίου Λεμεσού, ως συνέχεια προηγούμενων αποφάσεων για επιχειρήσεις που επηρεάστηκε η λειτουργία τους κατά την περίοδο του lockdown, κατά το έτος 2020 και 2021. 
 
Συγκεκριμένα οι εκπτώσεις καλύπτουν τα δικαιώματα χρήσης επαγγελματικών υποστατικών, (άδειες επαγγελματικών υποστατικών), την άδεια χρήσης υποστατικών θεάματος και εστίασης (άρθρο 112) και τα τέλη σκυβάλων (με εξαίρεση τα οικιστικά υποστατικά στα οποία θα επιβληθεί η ίδια χρέωση με το προηγούμενο έτος). 
 
Οι μειώσεις θα υπολογιστούν με βάση τις ημέρες που ήταν οι κλειστές οι επιχειρήσεις σύμφωνα με τα σχετικά διατάγματα, στην ίδια βάση των μειώσεων που υιοθετήθηκαν από την Ένωση Δήμων.
 
Λόγω του ότι για το 2020 έχουν γίνει μειώσεις μόνο για την πρώτη περίοδο αναστολής εργασιών των επιχειρήσεων, ο Δήμος Λεμεσού θα παραχωρήσει το ποσοστό μείωσης που έπρεπε να γίνει το 2020 για τη δεύτερη αναστολή, στο 2021, μαζί με την μείωση της τρίτης αναστολής.
 
Οι μειώσεις αφορούν επιχειρήσεις και επαγγελματικά υποστατικά  όπως φαίνονται αναλυτικά στο επεξηγηματικό πίνακα που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δήμου.
 
Εξαίρεση μπορεί να γίνει για την Άδεια Χρήσης Υποστατικών Θεάματος και Εστίασης (Άρθρο 112), σε όσους δεν εκδώσαν την άδεια του 2020, δηλαδή θα γίνει ξεχωριστά η μείωση του 2020 και του 2021.
 
Οι επηρεαζόμενες επιχειρήσεις καλούνται όπως υποβάλουν ένσταση έγκαιρα και πριν από την ημερομηνία λήξης που θα αναγράφεται στα τιμολόγια που θα αποσταλούν από το Δήμο Λεμεσού. Οι ενστάσεις γίνονται στο Δήμο Λεμεσού με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπου στη συνέχεια θα εξετάζονται από την αρμόδια Επιτροπή.
 
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εξέταση όλων των πιο πάνω  μειώσεων είναι, βεβαίωση από εγκεκριμένο Λογιστή / Ελεγκτή που θα επιβεβαιώνει την περίοδο που το συγκεκριμένο υποστατικό ήταν κλειστό, καθώς και τη χρήση του ως το διάταγμα, βεβαίωση από τον αντίστοιχο επαγγελματικό σύνδεσμο όσον αφορά τη χρήση του υποστατικού (όπου εφαρμόζεται), βεβαίωση Κοινωνικών Ασφαλίσεων / Αίτημα για βοήθεια/ Έγκριση επιχορήγησης λόγω αναστολής εργασιών και πρόσθετες διευκρινήσεις οι οποίες θα κριθούν απαραίτητες από το Δήμο.
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι όπως επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Δήμου Λεμεσού όπου αναγράφονται αναλυτικά τα ποσοστά μειώσεων ανά κατηγορία ή να αποτείνονται στο τηλεφωνικό κέντρο του Δήμου Λεμεσού στο τηλ. 77777788 ή στο email [email protected]
 
(ΚΥΠΕ)

 
16398