Μείωση 12,5% στο έλλειμμα εξωτερικού εμπορίου το 7μηνο

Τι καταδεικνύουν τα προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας για τις εισαγωγές και εξαγωγές στην Κύπρο

Μείωση 12,5% που σε απόλυτους αριθμούς αντιστοιχεί σε €362 εκατομμύρια, παρουσίασε σε ετήσια βάση το έλλειμμα εξωτερικού εμπορίου της Κύπρου, συνεχίζοντας την πτωτική του πορεία, λόγω της αναταραχής που συνεχίζει να προκαλεί η πανδημία του κορωνοϊού.
 
Σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, το έλλειμμα την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2020 διαμορφώθηκε στα €2.529,4 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2020 σε σύγκριση με €2.891,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Η μείωση του εμπορικού ισοζυγίου οφείλεται κυρίως στην μείωση των εισαγωγών, αντανακλώντας τις επιπτώσεις της πανδημίας του Covid – 19.
 
Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2020 ήταν €4.283,2 εκ. σε σύγκριση με €4.853,0 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2019, σημειώνοντας μείωση 11,7%.
 
Μειωμένες σε ποσοστό 10,6% παρουσιάστηκαν οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες) για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2020 ήταν €1.753,8 εκ. σε σύγκριση με €1.961,7 εκ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2019.

Τον Ιούλιο, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €618,4 εκ. σε σύγκριση με €732,3 εκ. τον Ιούλιο 2019, καταγράφοντας μείωση 15,6%, ενώ οι  εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιούλιο 2020 ήταν €432,4 εκ. και από τρίτες χώρες €186,1 εκ. σε σύγκριση με €448,8 εκ. και €283,6 εκ. αντίστοιχα τον Ιούλιο 2019.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Σημειώνεται ότι οι εισαγωγές τον Ιούλιο 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €42,6 εκ. έναντι €42,4 εκ. τον Ιούλιο 2019.
 
Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούλιο 2020 ήταν €209,6 εκ. σε σύγκριση με €250,7 εκ. τον Ιούλιο 2019, καταγράφοντας μείωση 16,4%.

Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιούλιο 2020 ήταν €61,1 εκ. και προς τρίτες χώρες €148,5 εκ., σε σύγκριση με €95,4 εκ. και €155,2 εκ. αντίστοιχα τον Ιούλιο 2019.
 
Στις εξαγωγές περιλαμβάνεται μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €33,4 εκ. έναντι €33,5 εκ. τον Ιούλιο 2019.
 

 
13288