Μείωση στις εισαγωγές και εξαγωγές αγαθών τον Μάιο

Τι καταδεικνύουν στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας

Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες στην Κύπρο ήταν €466,2 εκατ. τον Μάιο 2020, σε σύγκριση με €726,8 εκατ. τον Μάιο 2019, σημειώνοντας μείωση 35,9%, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία.
 
Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Μάιο 2020, οι εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάιο 2020 ήταν €104,2 εκατ. σε σύγκριση με €136,1 εκατ. τον Μάιο 2019, καταγράφοντας μείωση 23,4%. 

Η αξία των εξαγωγών βιομηχανικών προϊόντων για τον Μάιο 2020 ανήλθε σε €92,5 εκατ. σε σύγκριση με €118,0 εκατ. τον Μάιο 2019, ενώ η αξία των εξαγωγών γεωργικών προϊόντων για τον Μάιο 2020 μειώθηκε στα €10,5 εκατ. έναντι €15,7 εκατ. τον Μάιο 2019.
 
Εξάλλου, οι εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, για τον Μάιο 2020 ήταν €173,1 εκατ. σε σύγκριση με €158,2 εκατ. τον Μάιο 2019, σημειώνοντας άνοδο 9,4%.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<
 
Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Μάιο 2020.
 
Εξάλλου, με βάση προκαταρκτικά στοιχεία για το εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου για τον Ιούνιο 2020, οι συνολικές εισαγωγές αγαθών ήταν €662,8 εκατ. σε σύγκριση με €775,6 εκατ. τον Ιούνιο 2019, καταγράφοντας μείωση 14,5%. 

Οι εισαγωγές από άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιούνιο 2020 ήταν €384,9 εκατ. και από τρίτες χώρες €277,9 εκ. σε σύγκριση με €488,1 εκατ. και €287,5 εκατ. αντίστοιχα τον Ιούνιο 2019. Οι εισαγωγές τον Ιούνιο 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €94,6 εκατ. έναντι €157,3 εκατ. τον Ιούνιο 2019.
 
Προστίθεται ότι οι συνολικές εξαγωγές αγαθών τον Ιούνιο 2020 ήταν €273,3 εκατ. σε σύγκριση με €231,9 εκατ. τον Ιούνιο 2019, σημειώνοντας αύξηση 17,9%. Οι εξαγωγές προς άλλα Κράτη Μέλη της ΕΕ τον Ιούνιο 2020 ήταν €123,3 εκατ. και προς τρίτες χώρες €150,0 εκατ., σε σύγκριση με €74,1 εκατ. και €157,8 εκατ. αντίστοιχα τον Ιούνιο 2019. 

Οι εξαγωγές τον Ιούνιο 2020 περιλαμβάνουν τη μεταφορά οικονομικής ιδιοκτησίας κινητού εξοπλισμού μεταφορών (πλοία), συνολικής αξίας €83,8 εκατ. έναντι €34,5 εκατ. τον Ιούνιο 2019.
 
Αναφέρεται ακόμη ότι οι συνολικές εισαγωγές αγαθών από Κράτη Μέλη της ΕΕ και από τρίτες χώρες για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020 ήταν €3.653,5 εκατ. σε σύγκριση με €4.120,6 εκατ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2019, σημειώνοντας μείωση 11,3%. 

Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών σε Κράτη Μέλη της ΕΕ και σε τρίτες χώρες για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020 ήταν €1.540,5 εκατ. σε σύγκριση με €1.711,0 εκατ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2019, σημειώνοντας μείωση 10,0%. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €2.113,0 εκατ. για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2020 σε σύγκριση με €2.409,6 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2019.

 
13288