Μείωση τιμών κατοικιών 5,8% στην Κύπρο το 1ο τρίμηνο του 2021

Αύξηση τιμών κατοικιών 6,1% στη ΕΕ το 1ο τρίμηνο του 2021

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι τιμές των κατοικιών, όπως μετρήθηκαν από τον Δείκτη Τιμών Κατοικιών, αυξήθηκαν κατά 5,8% στη ζώνη του ευρώ και κατά 6,1% στην ΕΕ, αλλά μειώθηκαν κατά 5,8% στην Κύπρο σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτος, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Eurostat, η στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόκειται για την υψηλότερη ετήσια αύξηση για τη ζώνη του ευρώ από το τέταρτο τρίμηνο του 2006 και από το τρίτο τρίμηνο του 2007 για την ΕΕ. Το τέταρτο τρίμηνο του 2020 οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 5,6%, 5,8% και 2,4% αντίστοιχα.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2020, οι τιμές των κατοικιών αυξήθηκαν κατά 1,3% στη ζώνη του ευρώ, 1,7% στην ΕΕ και μειώθηκαν στην Κύπρο κατά -5,8% το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις των τιμών των κατοικιών κατά το πρώτο τρίμηνο του 2021 σημειώθηκαν στο Λουξεμβούργο (+ 17,0%), τη Δανία (+ 15,3%), τη Λιθουανία (+ 12,0%), την Τσεχία (+ 11,9%) και Κάτω Χώρες (+ 11,3%), ενώ οι τιμές μειώθηκαν μόνο στην Κύπρο (-5,8%).

Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι υψηλότερες αυξήσεις σημειώθηκαν στην Εσθονία (+ 6,6%), τη Δανία (+ 5,8%) και τη Λιθουανία (+ 5,0%), ενώ μειώσεις παρατηρήθηκαν μόνο στην Κύπρο (-5,8%), στη Μάλτα (-1,6 %) και Σλοβακία (-1,2%).

(ΚΥΠΕ)