Μειώθηκαν κατά 3,0% οι Κενές Θέσεις Εργασίας το 3ο τρίμηνο 2021

Σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2021 παρατηρήθηκε μείωση 1.039 θέσεων (-14,0%).

Μειώθηκε κατά 196 ή 3,0% ο αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας το 3ο τρίμηνο του 2021, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020.
 
Σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των Κενών Θέσεων Εργασίας το 3ο τρίμηνο του 2021 ανήλθε στις 6.358 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 που ήταν 6.554.
 
Σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2021 παρατηρήθηκε μείωση 1.039 θέσεων (-14,0%).

Το συνολικό ποσοστό των κενών θέσεων το 3ο τρίμηνο του 2021 ήταν 2,4%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 ήταν 2,6% και 1,7% αντίστοιχα.
 
Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το 3ο τρίμηνο του 2021 παρατηρούνται στους Τομείς των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (5,8%), τις Διοικητικές και Υποστηρικτικές Δραστηριότητες (3,8%), της Δημόσιας Διοίκησης και Άμυνας, Υποχρεωτικής Κοινωνικής Ασφάλισης (3,1%) και της Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού (2,9%).

ΚΥΠΕ

 
24350