Μειώθηκαν οι πωλήσεις βενζίνης & diesel – Έχασαν 6,8% τα πρατήρια

Στους 126.041 τόνους οι πωλήσεις πετρελαιοειδών τον Ιούνη 2022

Κατά τον Ιούνιο 2022, οι συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών έφτασαν τους 126.041 τόνους, σημειώνοντας αύξηση 14,5% σε σχέση με τον Ιούνιο 2021, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Στατιστικής Υπηρεσίας.

Άνοδος σημειώθηκε στις προμήθειες  πετρελαίου σε αεροπλάνα (143,1%) και σε πλοία (20,4%), καθώς και στις πωλήσεις κηροζίνης (175,6%), ελαφρού μαζούτ (28,2%) και πετρελαίου θέρμανσης (22,0%).

Αντίθετα, μείωση καταγράφηκε στις πωλήσεις ασφάλτου (-49,8%), βαρέος μαζούτ (-10,8%), πετρελαίου κίνησης (-10,4%) και βενζίνης (-5,9%). Όσον αφορά ειδικότερα στις πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών, αυτές παρουσίασαν μείωση της τάξης του 6,8% στους 55.061 τόνους.

Οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών κατά τον μήνα Ιούνιο 2022 σε σύγκριση με τον Μάιο 2022 σημείωσαν άνοδο 4,2%. Ενδεικτικά, οι προμήθειες πετρελαίου σε αεροπλάνα αυξήθηκαν κατά 13,8%, οι πωλήσεις του πετρελαίου κίνησης κατά 1,8% και της βενζίνης κατά 1,6%. Τα ολικά αποθέματα πετρελαιοειδών στο τέλος Ιουνίου 2022 αυξήθηκαν κατά 1,3% σε σχέση με το τέλος του προηγούμενου μήνα.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2022, οι ολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών σημείωσαν άνοδο 22,4% σε σύγκριση με την αντίστοιχη  περίοδο του προηγούμενου έτους.

Πίνακας 1

 

 

 

 

 

 

 

Προϊόντα

Ολικές Πωλήσεις (τόνοι)

 

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)

Ιουν 2022

Ιουν
2021

Ιαν - Ιουν

2022

Ιαν – Ιουν

2021

 

Ιουν 2022 /

Ιουν 2021

Ιαν- Ιουν

2022/

Ιαν- Ιουν

2021

Βενζίνη Αμόλυβδη

27.469

29.197

147.222

137.251

 

-5,9

7,3

Βενζίνη Αεροπλάνων

2

2

9

11

 

0,0

-18,2

Πετρέλαιο Αεροπλάνων

28.642

11.780

107.562

31.987

 

143,1

236,3

Κηροζίνη

226

82

9.647

7.910

 

175,6

22,0

Πετρέλαιο Κίνησης

29.724

33.178

159.671

165.320

 

-10,4

-3,4

Γεωργικό Πετρέλαιο

2.056

1.960

12.316

12.442

 

4,9

-1,0

Πετρέλαιο Θέρμανσης

4.711

3.863

56.242

45.154

 

22,0

24,6

Πετρέλαιο Ναυτιλίας

11.461

9.516

72.576

49.959

 

20,4

45,3

Ελαφρύ Μαζούτ

15.278

11.914

89.746

72.810

 

28,2

23,3

Βαρύ Μαζούτ

1.004

1.125

5.564

4.937

 

-10,8

12,7

Λιπαντικά Λάδια

242

263

1.308

1.257

 

-8,0

4,1

Άσφαλτος

1.974

3.935

12.060

20.484

 

-49,8

-41,1

Υγραέριο

3.252

3.256

34.072

28.809

 

-0,1

18,3

Σύνολο

126.041

110.071

707.995

578.331

 

14,5

22,4

 

Πίνακας 2

 

 

 

 

 

 

 

 

Προϊόντα

Πωλήσεις από Πρατήρια Πετρελαιοειδών (τόνοι)

 

Ποσοστιαία Μεταβολή (%)

 

Ιουν 2022

Ιουν
2021

Ιαν - Ιουν

2022

Ιαν – Ιουν

2021

 

Ιουν 2022 /

Ιουν 2021

Ιαν- Ιουν

2022/

Ιαν- Ιουν

2021

Βενζίνη Αμόλυβδη

27.162

28.848

145.420

134.756

 

-5,8

7,9

Κηροζίνη

172

61

7.563

6.175

 

182,0

22,5

Πετρέλαιο Κίνησης

23.699

26.553

127.367

130.760

 

-10,7

-2,6

Γεωργικό Πετρέλαιο

1.353

1.428

8.347

8.819

 

-5,3

-5,4

Πετρέλαιο Θέρμανσης

2.537

2.071

35.344

29.061

 

22,5

21,6

Ελαφρύ Μαζούτ

36

30

236

228

 

20,0

3,5

Λιπαντικά Λάδια

102

101

513

478

 

1,0

7,3

Σύνολο

55.061

59.092

324.790

310.277

 

-6,8

4,7

 
24343