Μειώθηκαν τα νέα δάνεια σε επιχειρήσεις

Ενώ την ίδια ώρα αυξήθηκαν τα καταναλωτικά δάνεια

Μείωση παρουσίασαν τον Απρίλιο του 2021 τα συνολικά νέα δάνεια, σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα, λόγω κυρίως της μείωσης των νέων δανείων προς επιχειρήσεις, την στιγμή που αυξήθηκαν τα καταναλωτικά δάνεια.
 
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών ανήλθε το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας, ενώ το επιτόκιο δανείων για ποσά μέχρι 1 εκατ. ευρώ για επιχειρήσεις ανήλθε σε υψηλό 13 μηνών.
 
Από την άλλη, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά υποχώρησε σε νέο ιστορικό χαμηλό επίπεδο.
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, τον Απρίλιο του 2021 τα συνολικά νέα δάνεια παρουσίασαν μείωση και έφτασαν στα 540,0 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 611,5 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
 
Συγκεκριμένα, τα νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα 21,2 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 18,3 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν μείωση στα 102,3 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 104,6 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
 
Ωστόσο, σύμφωνα με την ΚΤΚ, τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι 1 εκατ. ευρώ κατέγραψαν πτώση στα 68,6 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 90,9 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
 
Τα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ μειώθηκαν στα 325,0 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με 376,8 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.
 
Επιτόκια Καταθέσεων

Εξάλλου, σύμφωνα με στοιχεία της ΚΤΚ, το επιτόκιο για καταθέσεις προθεσμίας έως ενός έτους από νοικοκυριά υποχώρησε σε νέο ιστορικό χαμηλό επίπεδο, στο 0,07%, σε σύγκριση με 0,08% τον προηγούμενο μήνα.
 
Το αντίστοιχο επιτόκιο για καταθέσεις από μη χρηματοδοτικές εταιρείες σημείωσε αύξηση στο 0,09%, σε σύγκριση με 0,08% τον προηγούμενο μήνα.
 
Επιτόκια Δανείων

Επιπλέον, το επιτόκιο που αφορά καταναλωτικά δάνεια κατέγραψε άνοδο στο 3,05%, σε σύγκριση με 2,92% τον προηγούμενο μήνα.
 
Το επιτόκιο που αφορά δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασε αύξηση στο 2,18%, σε σύγκριση με 2,17% τον προηγούμενο μήνα, επίπεδο που είναι το υψηλότερο από τον Απρίλιο του 2019.
 
Επίσης, το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά μέχρι 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε στο 3,35%, σε σύγκριση με 3,34% τον προηγούμενο μήνα. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Φεβρουάριο του 2020.
 
Τέλος, το επιτόκιο που αφορά δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες για ποσά άνω του 1 εκατ. ευρώ κατέγραψε πτώση στο 3,27%, σε σύγκριση με 3,37% τον προηγούμενο μήνα.

ΚΥΠΕ

 
17320
Thumbnail