Μειώθηκε η παραγωγή στις Κατασκευές το 2020

Ελαφρά μείωση τιμών παραγωγού

Σημαντική μείωση κατά 7,5% σημείωσε το 2020 ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές, ενώ οι τιμές παραγωγού στις Κατασκευές κατέγραψαν μικρή μείωση 0,8%, σε σύγκριση με το 2019.
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης Τιμών Παραγωγού στις Κατασκευές για το τέταρτο τρίμηνο του 2020 ανήλθε στις 111,01 μονάδες (με βάση 2015=100,00), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 1,2% έναντι του τρίτου τριμήνου του 2020. Σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, ο δείκτης σημείωσε μείωση της τάξης του 1,4%.
 
Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε άνοδος κατά 1,8% στα κτίρια και μείωση κατά 11,5% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.
 
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020, ο ολικός δείκτης σημείωσε μείωση της τάξης του 0,8% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Αύξηση 0,8% κατέγραψε ο δείκτης για τα κτίρια ενώ μείωση 5,8% κατέγραψε ο δείκτης για τα έργα πολιτικού μηχανικού.
 
Εξάλλου, σύμφωνα με την Στατιστική Υπηρεσία, ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020 ανήλθε στις 221,0 μονάδες (με βάση 2015=100,0), σημειώνοντας μείωση 2,2% έναντι του τέταρτου τριμήνου του 2019.
 
Κατά τύπο έργου, σημειώθηκε μείωση της τάξης του 1,1% στα κτίρια και 8,6% στα έργα πολιτικού μηχανικού κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2020 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019.
 
Για την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2020, ο ολικός δείκτης σημείωσε μείωση της τάξης του 7,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Μείωση 7,4% κατέγραψε ο δείκτης για τα κτίρια και 7,7% ο δείκτης για τα έργα πολιτικού μηχανικού.
 

KYΠΕ

 
20997