Μειώθηκε κατά 2,6% ο δείκτης κύκλου εργασιών λιανικού εμπορίου

Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου εκτός Μηχανοκινήτων Οχημάτων τον Φεβρουάριο 2021

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου μειώθηκε κατά 2,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (βάση 2015=100)(Πίνακας 1).

Επιπρόσθετα, ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε κατά 1,0% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους (βάση 2015=100) (Πίνακας 2).

2

Την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2021 ο δείκτης αξίας υπολογίζεται ότι σημείωσε μείωση 7,6% και ο δείκτης όγκου μείωση 4,9% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2020.
 

 
13289