Μετά από 8 χρόνια, αρχίζει η διαδικασία για εκκαθάριση της Λαϊκής

Η Brief εξασφάλισε την αίτηση εκκαθάρισης και σας την παρουσιάζει αυτούσια
  • Τα περιουσιακά της στοιχεία είναι σήμερα μόλις €232 εκατομμύρια, ενώ οι υποχρεώσεις της σχεδόν €5 δισεκατομμύρια 

ΓΡΑΦΕΙ Ο 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΖΑΚΟΣ

Μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια που η τράπεζα τέθηκε σε διαδικασία εξυγίανσης και μετά από μια χρονοβόρα διαδικασία, ξεκίνησε χθες (3/3) η εξέταση της αίτησης διατάγματος για εκκαθάριση της Λαϊκής Τράπεζας, αίτημα το οποίο κατατέθηκε στις 8/1 ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, μέσω του δικηγορικού γραφείου Αλέκου Ευαγγέλου & ΣΙΑ Δ.Ε.Π.Ε. και με την οποία ζητείται η εκκαθάριση της πρώην Λαϊκής και ο διορισμός εκκαθαριστή

Πιο συγκεκριμένα, η Κεντρική Τράπεζα στην αίτηση της ζητά:

  • Διάταγμα Δικαστηρίου που να διατάζει την εκκαθάριση της Cyprus Popular Bank Public Co Ltd
  • Διάταγμα Δικαστηρίου με το οποίο να διορίζεται ο Αυγουστίνος Παπαθωμά ως εκκαθαριστής

Να σημειώσουμε πως στη διαδικασία, η οποία ξεκίνησε χθες (3/3), εμφανίστηκαν και ενδιαφερόμενα μέρη όπου και ζήτησαν χρόνο για να εξετάσουν την αίτηση για διάταγμα εκκαθάρισης. 

>>> Διαβάστε ΕΔΩ αυτούσια την αίτηση <<<

Παράλληλα και οι κουρεμένοι καταθέτες παρακολουθούν και αναμένουν όλες τις εξελίξεις γύρω από το ζήτημα, καθώς από την εκκαθάριση των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής θα διαφανεί τι ποσό τελικά θα τους επιστραφεί, καθώς τα περιουσιακά στοιχεία της τράπεζας έχουν απομειωθεί κατά πολύ, σε σχέση με τον Μάρτιο του 2013, όπου και η τράπεζα τέθηκε σε διαδικασία εξυγίανσης. 

Τι απέμεινε για τους καταθέτες της πρώην Λαϊκής 

Μεταξύ άλλων, στην αίτηση της Κεντρικής Τράπεζας για την εκκαθάριση της, περιλαμβάνονται και τα στοιχεία για τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία της πρώην Λαϊκής

Όπως σημειώνεται, μετά την πώληση θυγατρικών της τραπεζών, όπως της Επενδυτικής Τράπεζας της Ελλάδος τον Ιούλιο του 2019, η οποία αποτελούσε και το τελευταίο κύριο περιουσιακό της στοιχείο, τα περιουσιακά της στοιχεία ανέρχονται σε μόλις 232 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι υποχρεώσεις της φτάνουν σχεδόν τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πιο πρόσφατη Κατάσταση Περιουσιακών Στοιχείων και Υποχρεώσεων, τα περιουσιακά στοιχεία της Λαικής Τράπεζας κατά τις 30/09/2020 ανέρχονται σε 232 εκατομμύρια, ενώ οι κύριες υποχρεώσεις της παραμένουν αμετάβλητες

Αναλυτικά, οι κύριες υποχρεώσεις της πρώην Λαϊκής αποτελούνται από:

  • Καταθέσεις πελατών ύψους 3,8 δισεκατομμυρίων ευρώ (οι οποίες υπερβαίνουν το ασφαλισμένο ποσό των 100 χιλιάδων ευρώ)
  • Ομόλογα χαμηλής εξασφάλισης και δανειακό κεφάλαιο ύψους 915 εκατομμυρίων ευρώ 
  • Άλλες υποχρεώσεις ύψους 69 εκατομμυρίων ευρώ 

Διαβάστε πιο κάτω αυτούσια την αίτηση:

 
12955