Μετά το ΕΣΤΙΑ, έρχεται το ΟΙΚΙΑ για τα δάνεια/Ποιοι οι δικαιούχοι

Ενώπιον του Υπουργικού βρίσκεται για έγκριση το Σχέδιο ΟΙΚΙΑ του Υπουργείου Εσωτερικών

Ενώπιον του Υπουργικού Συμβουλίου τίθεται σήμερα για έγκριση το Σχέδιο Διαχείρισης Δανείων με Κυβερνητικά Σχέδια και Σχέδια Στέγασης του Υπουργείου Εσωτερικών – ΣΧΕΔΙΟ ΟΙΚΙΑ, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, το οποίο αφορά δάνεια ευάλωτων νοικοκυριών, τα οποία ανέρχονται περίπου σε 1.850 με συνολικό υπόλοιπο δανείων €165 εκατομμύρια.

>>>ΝΕΟΤΕΡΟ: ΟΙΚΙΑ: Το νέο σχέδιο για να προστατεύσετε την 1η σας κατοικία
 
Με την έγκριση από το Υπουργικό του Σχεδίου ΟΙΚΙΑ, το οποίο αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα, αυτό θα τεθεί για έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η περίοδος υποβολής της αίτησης για συμμετοχή στο Σχέδιο θα καθοριστεί για περίοδο έξι μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του Σχεδίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Με το Σχέδιο ΟΙΚΙΑ η Κυβέρνηση ολοκληρώνει το όλο πακέτων των Σχεδίων για προστασία της 1ης κατοικίας μετά το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ και το Σχέδιο διαχείρισης τερματισμένων/ληγμένων/μη εξυπηρετούμενων δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών, η επέκταση του οποίου τέθηκε σε ισχύ στις 4 Ιανουαρίου του 2021 και λήγει στις 30 Ιουνίου του 2021. Οι παράμετροι όλων των Σχεδίων ήταν στοχευμένα σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλά εισοδήματα ή χωρίς οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία.
 
Σημειώνεται ότι στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ που τέθηκε σε εφαρμογή στις 2 Σεπτεμβρίου οι δανειολήπτες κυβερνητικών σχεδίων και σχεδίων στέγασης του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως είναι αυτοί του Σχεδίου ΟΙΚΙΑ, δεν ήταν δικαιούχοι του Σχεδίου ΕΣΤΙΑ παρά το γεγονός ότι τα δάνεια αυτά αφορούν την απόκτηση 1ης κατοικίας. Η εξαίρεση τους από το Σχέδιο ΕΣΤΙΑ οφείλεται στα ειδικά χαρακτηριστικά των εν λόγω δανείων (δάνεια με κυβερνητικά κεφάλαια, ανέγερση 1ης κατοικίας σε γη που δεν ανήκει στον πρωτοφειλέτη ή/και σε ακίνητη περιουσία η οποία δεν μπορεί να εκποιηθεί).
 
Συγκεκριμένα, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, το Σχέδιο ΟΙΚΙΑ προορίζεται για υποβοήθηση πρωτοφειλετών δανείων που έχουν συνάψει δάνεια με κυβερνητικά κεφάλαια (Στεγαστικό Σχέδιο Δανειοδότησης Ζευγαριών με Χαμηλά Εισοδήματα) με υποθήκη την 1ην τους κατοικία είτε ή και μέσω του Ενιαίου Στεγαστικού Σχεδίου ή με συγχρηματοδοτούμενα κεφάλαια ή τα δάνεια αυτά έχουν χορηγηθεί από τραπεζικά ιδρύματα υπό κάποιες ιδιαιτερότητες όπως ανέγερση κατοικίας σε κυβερνητική γη ή σε τουρκοκυπριακή γη ή σε περιοχή που βρίσκεται κάτω από την κυριαρχία του βρετανικού κράτους και παρουσιάζουν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου του 2019.
 
Πιο αναλυτικά, με το Σχέδιο θα δίδεται η ευχέρεια στους δικαιούχους πρωτοφειλέτες των δανείων αυτών μετά από την υποβολή αίτησης να προχωρήσουν σε διευθέτηση των υπολοίπων των δανείων τους, έχοντας δύο επιλογές είτε με αναδιάρθρωση του εναπομείναντα κεφαλαίου του δανείου αι ευκολίες αποπληρωμής είτε με πλήρη και άμεση αποπληρωμή του εναπομείναντα κεφαλαίου και διαγραφή όλων των τόκων/εξόδων εξαιρουμένων των ασφαλίστρων ζωής και πυρός.
 
Το εναπομείναν κεφάλαιο είναι το εκδοθέν κεφάλαιο με βάση την αρχική έγκριση του δανείου πλέον των χρεώσεων για ασφάλεια ζωής και πυρός, μείον τις αποπληρωμές του δανειολήπτη μέχρι την ημερομηνία ρύθμισης ή εξόφλησης με βάση το σχέδιο αυτό.
 
Επιπλέον, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, επιλέξιμα για συμμετοχή στο Σχέδιο ΟΙΚΙΑ είναι τα δάνεια τα οποία πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια: Η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας δεν υπερβαίνει τις €350.000 και το συνολικό ακαθάριστο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα του αιτητή για τα έτη 2019-2020 δεν θα πρέπει να υπερβαίνει ανά έτος τις €50.000 για ζεύγος με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο άτομο, τις €35.000 για ζεύγος χωρίς εξαρτώμενα άτομα και τις €20.000 για μονήρη οικογένεια.
 
Επίσης, τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία του νοικοκυριού, εξαιρουμένης της κύριας κατοικίας δεν θα υπερβαίνει τις €250.000.  

(ΚΥΠΕ)

 
20980
Thumbnail