Μετατρέπεται σε κτήριο υψηλής ενεργειακής απόδοσης το Προεδρικό

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης έχει ύψος €2.1 εκατ.

Την Τετάρτη 6 και Πέμπτη 7 Ιουλίου, η το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών Κύπρου διοργάνωσε στο Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστήμιο Κύπρου, την 3η Τεχνική Συνάντηση της Πράξης «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ - Ενεργειακή αναβάθμιση των ιστορικών κτηρίων του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζιας – Δημαρχείου Ηρακλείου». 

Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που δημοσιεύει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, η Πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» υλοποιείται μέσω του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 στο πλαίσιο της τέταρτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα στον ειδικό στόχο 2.1 «Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια».

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης έχει ύψος 2.196.629,50 €, συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου και η διάρκεια υλοποίησης του είναι 24 μήνες. Για την υλοποίηση της Πράξης συνεργάζονται, υπό τη μορφή Εταιρικού Σχήματος, από την Κύπρο, το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύριος Δικαιούχος), το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Δημοσίων Έργων και η Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ από την Ελλάδα συμμετέχουν ο Δήμος Ηρακλείου και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Η Πράξη «ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ» πραγματεύεται την αντιμετώπιση του ζητήματος της ενεργειακής αναβάθμισης ιστορικών κτιρίων. Στόχος του έργου, σύμφωνα με το  δελτίο Τύπου που δημοσιεύει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, είναι η ανάπτυξη βέλτιστων τεχνικών ενεργειακής αναβάθμισης οι οποίες με την εφαρμογή τους μετατρέπουν τα υφιστάμενα ιστορικά κτίρια σε πρότυπα κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης.

Το έργο περιλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση δύο εμβληματικών κτιρίων της περιοχής στόχου, του Προεδρικού Μεγάρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Λότζιας που στεγάζει το Δημαρχείο Ηρακλείου Κρήτης. Με αυτόν τον τρόπο το έργο υπηρετεί τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς στόχους για τη μετάβαση στην πράσινη οικονομία χαμηλού αποτυπώματος άνθρακα.

Η πρώτη ημέρα της συνάντησης περιλάμβανε εργασίες μεταξύ των δικαιούχων του έργου όπου ανασκοπήθηκε και αξιολογήθηκε η πορεία της πράξης. Στην έναρξη της συνάντησης χαιρετισμό απηύθυνε εκ μέρους του διοργανωτή ο κ. Χρίστος Χρήστου, εκ μέρους της Προεδρίας της Κυπριακής Δημοκρατίας η κα. Κατερίνα Οικονόμου και εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Επικ. Καθ. Αιμίλιος Μιχαήλ, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημασία του έργου και την ανάγκη επιτυχούς ολοκλήρωσης. Η κα. Οικονόμου τόνισε ότι το έργο αποτελεί προτεραιότητα για την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας καθώς με την ολοκλήρωση του έργου τα δύο επιλεγέντα κτίρια, πέραν της ιστορικής τους σπουδαιότητας, θα αποτελούν και πρότυπα παραδείγματα καλών πρακτικών ενεργειακής αναβάθμισης ιστορικών κτιρίων.

Οι εργασίες συνεχίστηκαν με παρουσιάσεις από τους δικαιούχους του έργου σχετικά με τα πεπραγμένα δράσεων και την ανασκόπηση των προσεχών ενεργειών. Εκ μέρους των δικαιούχων, ο Δρ. Απόστολος Μιχόπουλος, Διευθυντής της Πράξης, ο κ. Ανδρέας Κυριακίδης, Ερευνητής και η κα. Ειρήνη Κυρίτση Ερευνήτρια από το Εργαστήριο «Ενέργεια και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων» του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο κ. Χρίστος Χρίστου, Τεχνικός Μηχανικός Μηχανολογίας από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, η κα. Έλενα Αναστασιάδου Αρχιτέκτονας και η κα. Ελεάνα Μαλακτού Αρχιτέκτονας από το Τμήμα Δημοσίων Έργων, ο κ. Γιώργος Σπυριδάκης, Αρχιτέκτονας από το Δήμο Ηρακλείου, ο κ. Γιάννης Γιαννακουδάκης, Μηχανολόγος Μηχανικός και ο Δρ. Κωνσταντίνος Κονταξάκης, Επίκουρος Καθηγητής από το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο.

Οι εργασίες της πρώτης ημέρας ολοκληρώθηκαν με την αξιολόγηση των πεπραγμένων, το γενικό προγραμματισμό των επικείμενων δράσεων και την ανασκόπηση των επόμενων ενεργειών. 

Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, πραγματοποιήθηκε επιτόπια επίσκεψη και ξενάγηση στον Πολυχώρο Δημιουργικότητας και Πολιτισμού Λάρνακας, στο Μουσείο Πιερίδη και στο ιστορικό κέντρο της Λάρνακας. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν ολοκληρωμένα έργα αναβάθμισης ιστορικών κτιρίων, να παρακολουθήσουν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης που βρίσκονταν σε εξέλιξη και να συζητήσουν με τους διαχειριστές και τους χρήστες των ανακαινισμένων κτιρίων τα οφέλη που προέκυψαν από τις επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης. 

 
23600