Μικρές αλλά συνεχόμενες αυξήσεις στα καύσιμα τον Ιανουάριο

Τι λέει ο Σύνδεσμος Καταναλωτών

Ο Ιανουάριος 2020 χαρακτηρίζεται από μικρές μεν αλλά συνεχόμενες αυξήσεις τόσο στις λιανικές τιμές της βενζίνης 95, όσο και στο πετρέλαιο κίνησης, αναφέρει, σε ανακοίνωση του, ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών .
 
«Συγκεκριμένα, συνυπολογίζοντας τις αυξήσεις κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου 2020, σε σύγκριση με το τέλος Δεκεμβρίου του 2019, παρατηρήθηκε αισθητή διαφοροποίηση των τιμών. Η βενζίνη 95 αυξήθηκε κατά 2,8 σεντ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης κατά 2,5 σεντ, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης παρουσίασε αύξηση 1,6 σεντ το λίτρο», προσθέτει.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<
 
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, μέσα στο πλαίσιο της όσο το δυνατό πληρέστερης ενημέρωσης των καταναλωτών, παρακολουθεί καθημερινά τις λιανικές τιμές πώλησης της Βενζίνης 95 και του Πετρελαίου Κίνησης, που είναι τα βασικότερα καύσιμα που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές στις διακινήσεις τους.
 
Από τον Οκτώβριο 2018, παρακολουθούνται και οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης.
 
Σε ανακοίνωση του αναφορικά με το παρατηρητήριο λιανικών τιμών βενζίνης 95, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης, για τον Ιανουάριο 2020, ο  Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών  αναφέρει ότι κατά το μήνα αυτό, η μέση λιανική τιμή της βενζίνης 95 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με τους φόρους ήταν 1,439 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 1,190 σεντ.
 
Σημειώνει ότι το πετρέλαιο κίνησης στην Ε.Ε. ήταν 1373 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 1,281 σεντ, ενώ το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ε.Ε. ήταν 0,832 σεντ και στην Κύπρο 0,842  σεντ.

«Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι οι λιανικές τιμές πώλησης με τους φόρους για τη βενζίνη 95 και το πετρέλαιο κίνησης είναι χαμηλότερες από τον μέσο όρο λιανικών τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι η φορολογία στην Κύπρο της βενζίνης 95 και του πετρελαίου κίνησης είναι χαμηλότερη από τη μέση φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το πετρέλαιο θέρμανσης όμως, ισχύει το αντίθετο, δηλαδή, η φορολογία του στην Κύπρο είναι ψηλότερη από τη μέση φορολογία στην Ευρωπαϊκή Ένωση», προσθέτει.
 
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει, επίσης, ότι κατά τον ίδιο μήνα, η μέση λιανική τιμή της βενζίνης 95 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς τους φόρους ήταν 0,567 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,560 σεντ.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<
 
Σημειώνει ότι το πετρέλαιο κίνησης χωρίς τους φόρους στην Ε.Ε. ήταν 0,633 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,666 σεντ, ενώ το ο πετρέλαιο θέρμανσης στην Ε.Ε. ήταν 0,566 σεντ και στην Κύπρο 0,614 σεντ.
 
«Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι εισάγουμε πετρέλαιο κίνησης κατά 3,3 σεντ το λίτρο περισσότερα από τη μέση τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πετρέλαιο θέρμανσης εισάγουμε κατά 4,8 σεντ το λίτρο περισσότερα από τη μέση τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τη βενζίνη 95 εισάγουμε κατά 0,7 σεντ το λίτρο λιγότερα από τη μέση τιμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης», προσθέτει.
 
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών αναφέρει ότι η σημαντική απόκλιση της μέσης τιμής του πετρελαίου θέρμανσης χωρίς τους φόρους στην Κύπρο και του πετρέλαιο κίνησης σε σύγκριση με τις μέσες τιμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δύσκολο να εξηγηθούν από τον Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών λόγω απουσίας επιπρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών.
 
Σημειώνει, τέλος, ότι ίσως η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή η οποία παρακολουθεί τις τιμές εισαγωγής να είναι σε θέση να δώσει κάποια εξήγηση.

 
22426
Thumbnail