Μικρή πτώση στο 7,6% του πληθωρισμού στην Κύπρο τον Δεκέμβριο

Σε σχέση με τον Νοέμβριο (8,1%)

Στο 9,2% έπεσε τον Δεκέμβριο του 2022 ο ετήσιος δείκτης πληθωρισμού στην ευρωζώνη από 10,1% τον Νοέμβριο, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση από τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Κύπρο ο ετήσιος δείκτης πληθωρισμού τον Δεκέμβριο εκτιμάται πως βρισκόταν στο 7,6%, σημειώνοντας πτώση σε σχέση με τον Νοέμβριο (8,1%).

Σύμφωνα με τις ίδιες εκτιμήσεις, τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον πληθωρισμό σε επίπεδο ευρωζώνης είχε τον Δεκέμβριο ο τομέας της ενέργειας (25,7% από 34,9% τον Νοέμβριο).

Ακολουθούσαν ο τομέας των τροφίμων, αλκοόλ και καπνού (13,8% από 13,6%), τα μη βιομηχανικά αγαθά με εξαίρεση την ενέργεια (6,4% από 6,1%) και οι υπηρεσίες (4,4% από 4,2%).

(ΚΥΠΕ)

 
24565