Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Μέχρι 31/7 η υποβολή στοιχείων

Ποια η διαδικασία υποβολής των στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο

Το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, υπενθυμίζει με σχετικό δελτίο τύπου, ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής των στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων είναι η 31η  Ιουλίου 2022.

Σημειώνεται ότι, μέχρι 31 Ιουλίου 2022, όλοι οι Συνεταιρισμοί οι οποίοι εγγράφονται στον Έφορο Εταιρειών βάσει του άρθρου 50 του περί Ομορρύθμων και Ετερορρύθμων Εταιρειών και Εμπορικών Επωνυμιών Νόμου (Κεφ. 116), έχουν επίσης υποχρέωση καταχώρησης των στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων μέχρι την 31η Ιουλίου 2022.

Η διαδικασία υποβολής των στοιχείων πραγματικών δικαιούχων στο Μητρώο γίνεται είτε με τη δημιουργία προφίλ της ίδιας της εταιρείας ή του συνεταιρισμού στην κυβερνητική πύλη «Αριάδνη» και ταυτοποίησή της/του με φυσική παρουσία στα ΚΕΠ, ΚΕΠΟ και Τμήμα Εφόρου Εταιρειών ή στα Επαρχιακά Γραφεία του Υπουργείου Ενέργειας, είτε μέσω του πιστοποιημένου προφίλ του φυσικού προσώπου στην «Αριάδνη», για την εταιρεία/συνεταιρισμό στην/ον οποία/ο είναι διορισμένος.

 
21596