Μόλις 80 αιτήσεις του ΕΣΤΙΑ απέμειναν στις τράπεζες για εξέταση

Στις αρχές Μαρτίου καταβλήθηκε η πρώτη κρατική χορηγία συνολικού ποσού €23.117

Καταβλήθηκε αρχές Μαρτίου η πρώτη πληρωμή, από το κράτος, συνολικού ποσού €23.117, για δόσεις 60 λογαριασμών αναδιαρθρωμένων δανείων σε εμπορικές τράπεζες, τα οποία έχουν εγκριθεί για ένταξη στο Σχέδιο Εστία, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο προϊστάμενος του Σχεδίου Εστία στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μάριος Σαββίδης.
 
Ταυτόχρονα, ο κ. Σαββίδης είπε ότι άλλα 107 αναδιαρθρωμένα δάνεια, με συνολικό ποσό κρατικής χορηγίας €76.300, βρίσκονται στην ΚΕΔΙΠΕΣ και θα γίνει συμψηφισμός τους με το ποσό που χρωστά η ΚΕΔΙΠΕΣ προς το κράτος, ενώ σε σχέση με τις εκκρεμούσες αιτήσεις του ΕΣΤΙΑ ανέφερε ότι υπολείπονται μόλις 80 αιτήσεις να αποσταλούν από τις τράπεζες στο Υπουργείο Εργασίας, από τις συνολικά 6.389 αιτήσεις (αξίας περίπου €1,9 δισεκατομμυρίων) που έχουν υποβληθεί από δανειολήπτες στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για συμμετοχή στο ΕΣΤΙΑ.
 
Ειδικότερα, ο κ. Σαββίδης εξήγησε ότι είναι μικρό το ποσό της πρώτης πληρωμής που έγινε στις εμπορικές τράπεζες, διότι το κράτος πληρώνει μόνο τα δάνεια που εγκριθήκαν για ένταξη στο Σχέδιο και έχουν αναδιαρθρωθεί από τις τράπεζες και παράλληλα καταβλήθηκε από τον δανειολήπτη τουλάχιστον μια δόση του αναδιαρθρωμένου δανείου του, για την πρώτη περίοδο, από Δεκέμβριο του 2019 μέχρι Νοέμβριο του 2020. Σημείωσε ότι παρά τη μεγάλη αυτή περίοδο, μόλις τον περασμένο Νοέμβριο, δανειολήπτες κατάφεραν να αναδιαρθρώσουν τα δάνεια τους και να καταβάλουν τουλάχιστον την πρώτη δόση δανείου τους για να μπορέσουν να συμπεριληφθούν στην πρώτη πληρωμή του κράτους.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<
 
Ανέφερε επίσης ότι έγινε και μια δεύτερη πληρωμή από το κράτος, ύψους €923 στις 23 Μαρτίου, ως δεύτερη ευκαιρία για δανειολήπτες, η οποία αφορά επίσης την πρώτη περίοδο, για ακόμη πέντε δάνεια που έχουν εγκριθεί για το ΕΣΤΙΑ και έχουν αναδιαρθρωθεί από τις τράπεζες και παράλληλα έχει ακόμη καταβληθεί η πρώτη δόση από τους δανειολήπτες. Σημείωσε πως για αυτά τα δάνεια η δόση δόθηκε μετά το Νοέμβριο του 2020.
 
Επιπλέον, ο κ. Σαββίδης είπε η πρώτη πληρωμή αφορά δάνεια σε όλες τις συμμετέχουσες στο Σχέδιο τράπεζες εκτός την ΚΕΔΙΠΕΣ (πρώην Συνεργατισμό), για την οποία «υπάρχει απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για συμψηφισμό του ποσού που οφείλει να πληρώσει το κράτος στην ΚΕΔΙΠΕΣ, στο πλαίσιο του ΕΣΤΙΑ, με το ποσό που χρωστά η ΚΕΔΙΠΕΣ προς το κράτος».
 
Στο ΕΣΤΙΑ συμμετέχουν οκτώ χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι οι Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης, Alpha Bank, Astrobank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και το ταμείο εξαγοράς πιστώσεων Gordian Holdings LTD.
 
Η κρατική πληρωμή αφορά το 33% της κάθε δόσης που κατέβαλε μέχρι σήμερα ο δανειολήπτης στο αναδιαρθρωμένο του δάνειο. Σημειώνεται πως στόχος του Εστία είναι η προστασία της πρώτης κατοικίας και η άμβλυνση του προβλήματος των μη εξυπηρετούμενων δανείων που υπάρχουν στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα.
 
Στα €76.300 η κρατική πληρωμή για δόσεις δανείων στην ΚΕΔΙΠΕΣ

Σε σχέση με τα εγκεκριμένα και αναδιαρθρωμένα δάνεια της ΚΕΔΙΠΕΣ για ένταξη στο ΕΣΤΙΑ, ο κ. Σαββίδης είπε ότι αυτά αφορούν 107 δάνεια, με το συνολικό ποσό της κρατικής χορηγίας να ανέρχεται στα €76.300, σημείωσε πως αυτό το ποσό θα γίνει συμψηφισμός με το ποσό που χρωστά η ΚΕΔΙΠΕΣ προς το κράτος.
 
Ανέφερε ότι με αυτές τις πληρωμές έχει ολοκληρωθεί η κρατική χορηγία για την πρώτη περίοδο πληρωμών και η επόμενη πληρωμή από το κράτος σε δόσεις δανείων θα γίνει πλέον τον Δεκέμβριο του 2021.
 
Μόλις 80 αιτήσεις για συμμετοχή στο ΕΣΤΙΑ υπολείπονται να υποβληθούν από τις τράπεζες στο Υπουργείο Εργασίας

Εξάλλου, ο προϊστάμενος του Σχεδίου Εστία είπε στο ΚΥΠΕ ότι από τις συνολικά 6.389 αιτήσεις (αξίας περίπου €1,9 δισεκατομμυρίων) που έχουν υποβληθεί από δανειολήπτες στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για συμμετοχή στο ΕΣΤΙΑ, «υπολείπονται ακόμη 80 αιτήσεις να αποσταλούν στο Υπουργείο Εργασίας από τις τράπεζες», ενώ πλέον ενώπιον του Υπουργείου Εργασίας βρίσκονται μόνο 1.316 έτσι ώστε να ολοκληρωθεί η επεξεργασία των συνολικά 6.389 αιτήσεων.
 
Πιο αναλυτικά, ο κ. Σαββίδης είπε ότι από τις συνολικά 6.389 αιτήσεις, 3.773 είναι πλήρεις αιτήσεις, 1.894 ημιτελείς και 78 έχουν αποσυρθεί, ενώ 564 αιτήσεις αφορούν ειδικές περιπτώσεις, οι οποίες θα σταλούν για έγκριση ή απόρριψη στην ειδική επιτροπή που απαρτίζεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 
Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι μέχρι σήμερα, το Υπουργείο Εργασίας απέστειλε γύρω στις 3.600 επιστολές σε αιτητές του Σχεδίου Εστία, εκ των οποίων οι 540 αφορούν επιστολές έγκρισης για ένταξη στο Σχέδιο και 1.771 επιστολές απόρριψης (409 περιπτώσεις δεν πληρούσαν το κριτήριο πιστωτικών διευκολύνσεων – Δάνεια - που ήταν κατά τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 Μη Εξυπηρετούμενες Πιστωτικές Διευκολύνσεις, 302 περιπτώσεις δεν πληρούσαν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια και 249 περιπτώσεις δεν πληρούσαν το κριτήριο διαμονής στην κύρια κατοικία), ενώ στην διαδικασία έγκρισης βρίσκονται 198 αιτήσεις και στην διαδικασία της απόρριψης 871.

Τέλος, ο κ. Σαββίδης είπε ότι συνολικά 649 αιτήσεις για ένταξη στο Εστία θα αποσταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών για περαιτέρω χειρισμό τους γιατί αφορούν μη βιώσιμους οικονομικά δανειολήπτες αλλά επιλέξιμους για το Σχέδιο, ενώ 96 αιτήσεις αφορούν δάνεια που έτυχαν αναδιάρθρωσης, πριν την εφαρμογή του Σχεδίου. Σημείωσε ότι 167 αιτήσεις είχαν λάθη και στάλθηκαν πίσω στις τράπεζες για διόρθωση.
 
(ΚΥΠΕ)

 
22472