Μόνο με ταυτότητα/πιστοποιητικό μπαίνεις σε υπεραγορά ως τις 10

ΝΕΟΤΕΡΟ - Με υπόδειξη αποδεικτικού η είσοδος σε υπεραγορές μεταξύ των ωρών 7-10 π.μ.

Στο πλαίσιο σειράς μέτρων που λαμβάνονται από την Κυβέρνηση με γνώμονα την αντιμετώπιση της επιδημίας COVID-19 και την προστασία της Δημόσιας Υγείας, ο Υπουργός Υγείας εξέδωσε Διάταγμα που τέθηκε σε ισχύ από σήμερα, 21 Μαρτίου 2020, στο οποίο προβλέπεται ότι οι υπεραγορές από την ώρα έναρξης της λειτουργίας τους μέχρι και τις 10 π.μ. εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο άτομα που (α) ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες, (β) είναι 60 ετών και άνω, και (γ) με αναπηρίες.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Ένεκα της μη αυστηρής τήρησης του Διατάγματος που εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας και των θεμάτων που προέκυψαν από την πρώτη ημέρα της εφαρμογής του μέτρου αναφορικά με τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού που έχουν δικαίωμα να εξυπηρετούνται από τα συγκεκριμένα υποστατικά μέχρι και τις 10 π.μ. διευκρινίζονται τα κάτωθι:

  1. Κατά την επίσκεψή τους στα εν λόγω υποστατικά, τα άτομα που ανήκουν στις εν λόγω ομάδες θα πρέπει να είναι σε θέση να υποδείξουν όταν τους ζητηθεί πολιτική ταυτότητα / ταυτότητα ασθενούς / κάρτα μέλους εγκεκριμένου συνδέσμου ασθενών / βεβαίωση / πιστοποιητικό ή άλλο αποδεικτικό στοιχείο που να αποδεικνύει ότι ανήκουν σε ευπαθή ομάδα, προκειμένου να τους επιτραπεί η είσοδος.
  2. Η υπόδειξη του ως άνω αποδεικτικού κρίνεται επιβεβλημένη δυνάμει του Διατάγματος και των περιστάσεων, σε εξουσιοδοτημένα άτομα και θα πληροί τις αρχές της νόμιμης επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Η εν λόγω διευθέτηση έτυχε διαβούλευσης με τον Αρχηγό Αστυνομίας, την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων και τον Παγκύπριο Σύνδεσμο Λιανικού Εμπορίου.

 
22431