Μόνο μέσω διαδικτύου οι πληρωμές εισφορών στις Κοιν. Ασφαλίσεις

Τι πρέπει να κάνουν όσοι εργοδότες/αυτοτελώς εργαζόμενοι δεν είναι χρήστες του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών

Οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων με στόχο τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας και την αποφυγή συνωστισμού στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων καλούν τους εργοδότες/ αυτοτελώς εργαζόμενους όπως καταβάλλουν τις τρέχουσες οφειλόμενες εισφορές τους μέσω του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΚΑ).

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «σε περίπτωση που οι εργοδότες/ αυτοτελώς εργαζόμενοι δεν είναι χρήστες του Διαδικτυακού Συστήματος Πληρωμής Εισφορών των ΥΚΑ μπορούν πολύ εύκολα να καταστούν χρήστες, με τη συμπλήρωση της αίτησης για Πληρωμή Εισφορών μέσω Διαδικτύου (ΥΚΑ1-021) και της αίτησης Εντολής Άμεσης/ων Χρέωσης/εων ΕΧΠΕ (SEPA) (ΥΚΑ1-023), τις οποίες μπορούν να εξασφαλίσουν μέσω της ιστοσελίδας των ΥΚΑ πατώντας το σύνδεσμο Έντυπα Αιτήσεων». 

Οι αιτήσεις δεόντως συμπληρωμένες, προστίθεται, πρέπει να παραδοθούν στα Επαρχιακά Γραφεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ώστε να λάβουν τους σχετικούς κώδικες (User Name/ Password), για να μπορέσουν να προβούν στις σχετικές πληρωμές.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Προσωρινή λειτουργία Γραφείου στον Άγιο Ανδρέα 
Εξάλλου, οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνουν το κοινό ότι λόγω του τερματισμού λειτουργίας του Υποκαταστήματος του Επαρχιακού Γραφείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων Λευκωσίας επί της οδού Ναβαρίνου 11, στον Άγιο Ανδρέα, θα λειτουργήσει προσωρινά Γραφείο στην οδό Μουσείου 3, 1097 Λευκωσία (δίπλα από το Κυπριακό Μουσείο), από τις 26 Οκτωβρίου 2020. 

Στο Γραφείο αυτό, αναφέρεται, οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν μόνο για την πληρωμή των εισφορών τους στα ταμεία που διαχειρίζονται οι Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
 

 
15411