Τα κυβερνητικά μέτρα θα μετριάσουν τις επιπτώσεις του κορωνοϊού στις κυπριακές τράπεζες, λέει ο οίκος Moody’s

Θετικά αξιολογεί ο οίκος Moody’s, τα μέτρα που έλαβε η κυπριακή Κυβέρνηση για μετριασμό των αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού στην οικονομία.

Όπως ο οίκος αναφέρει στο δελτίο Credit Outlook με ημερομηνία 19 Μαρτίου, «αναμένουμε ότι το πακέτο, το οποίο περιλαμβάνει οικονομική στήριξη για τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, επιπρόσθετα από τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και τα ενδεχόμενα μέτρα της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), θα συμβάλει στον περιορισμό του αντίκτυπου που σχετίζεται με το κορωνοϊό στην ποιότητα των στοιχείων ενεργητικού και την κερδοφορία των τραπεζών».
 
Το πακέτο χρηματοδοτικής στήριξης ύψους €700 εκατ. αντιστοιχεί στο 3% του ΑΕΠ, εκ των οποίων €450 εκατ. είναι δημοσιονομικά μέτρα και  €250 εκατ. για τη στήριξη της ρευστότητας χωρίς δημοσιονομική επίπτωση.
 
Η οικονομική στήριξη για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά που πλήττονται έχει ως στόχο τον περιορισμό της ανεργίας και τη διατήρηση της εγχώριας κατανάλωσης, την στήριξη του τουρισμού κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και την παράταση της τουριστικής περιόδου μετά τον Οκτώβριο.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<
  
Όπως αναφέρεται, η σημαντική επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας ιδίως κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους εν μέσω μόνιμης υποχώρησης της κατανάλωσης, σε συνδυασμό με μέτρα όπως οι αυστηρότερες ταξιδιωτικές απαιτήσεις και περιορισμοί και το κλείσιμο μη βασικών επιχειρήσεων, αποτελούν αρνητική εξέλιξη για τις τράπεζες.
 
Τα διδάγματα από την Κίνα, σημειώνεται , δείχνουν επίσης ότι η οικονομική ανάκαμψη μετά την κορύφωση του ιού, θα είναι αργή και δύσκολη.
 
Η οικονομική επιβράδυνση που σχετίζεται με τον ιό προσθέτει στις υπάρχουσες προκλήσεις των τραπεζών όσον αφορά την ποιότητα των περιουσιακών τους στοιχείων και την κερδοφορία, εν μέσω της ασθενέστερης δανειοδοτικής δραστηριότητας, των λιγότερων συναλλαγών με χρέωση και του υψηλότερου πιστωτικού κόστους. Όλες οι εγχώριες τράπεζες είναι εκτεθειμένες, ακόμη και εκείνες των οποίων ο επιχειρηματικός προσανατολισμός βρίσκεται εκτός Κύπρου, λόγω της παγκόσμιας πανδημίας.
 
Όπως αναφέρεται, το πακέτο χρηματοδοτικής στήριξης της Κύπρου στοχεύει στον περιορισμό των μακροπρόθεσμων αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων, υποστηρίζοντας τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις ώστε να παραμείνουν βιώσιμες, περιορίζοντας τις απολύσεις και διατηρώντας την κατανάλωση. Κατά τον χρόνο σύνταξης του δελτίου, ο Moody’s ανέμενε περαιτέρω κατευθυντήριες γραμμές από την ΚΤΚ και δράσεις από τις τράπεζες για τη στήριξη αυτών των πρωτοβουλιών.
 
Αυτά τα μέτρα, προστίθεται, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες για τη περιορισμό της εξάπλωσης του ιού και ίσως ίσως τις θερμότερες καιρικές συνθήκες την άνοιξη και το καλοκαίρι, πιθανότατα θα επιτρέψουν σταδιακά την ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
 
Ωστόσο σημειώνεται ότι η πλήρης έκταση του οικονομικού κόστους και των επιπτώσεων στις τράπεζες θα είναι ασαφής για κάποιο χρονικό διάστημα. Όσο περισσότερο διαρκεί η κορύφωσης της εξάπλωσης του ιού και η επαναφορά των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων στην κανονική τους  δραστηριότητα, τόσο μεγαλύτερη είναι η οικονομική επίπτωση και οι πιο σοβαρές οι συνέπειες για την ποιότητα των δανείων των τραπεζών και την κερδοφορία τους.
 
Αρνητική για τις κυπριακές τράπεζες θεωρείται και η μείωση του τουρισμού διεθνώς, όπως και οι ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και το κλείσιμο ξενοδοχείων μέχρι το τέλος Απριλίου 2020.  Ο οίκος υπολογίζει ότι τα ταξίδια και ο τουρισμός αποτελούσαν περίπου το 7% του Κυπριακού ΑΕΠ και των θέσεων εργασίας το 2018, ενώ η έμμεση συμβολή του τομέα υπολογίζεται γύρω στο 22% σύμφωνα με το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού.

>>> Οι οικονομικές εξελίξεις σήμερα <<<
 
Αναφέρεται επίσης ότι περίπου 7% των δανείων της Τράπεζας Κύπρου και 6% των Δανείων της Ελληνικής Τράπεζας ήταν στον ευρύτερο τομέα των ταξιδιών και του τουρισμού στο τέλος του 2018, ενώ η RCB Bank ήταν λιγότερο εκτεθειμένη με περίπου 2% των δανείων.
 
Ο οίκος θεωρεί ότι δεν είναι ακόμα καθαρό πόσο πετυχημένα θα είναι τα μέτρα για τον τουρισμό, αφού αυτό εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα υποχωρήσει η εξάπλωση του ιού, κυρίως στη Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που αντιπροσωπεύουν περισσότερες από τις μισές αφίξεις τουριστών στην Κύπρο.
 
Σημειώνεται επίσης ότι η ασθενέστερη οικονομική ανάπτυξη, η αυξημένη αβεβαιότητα τους επόμενους μήνες και η μειωμένη διάθεση για ανάληψη κινδύνου, σημαίνει ότι οι προγραμματισμένες πωλήσεις προβληματικών δανείων για το 2020 θα είναι πιο δύσκολες. Αυτό πιθανόν να υπονομεύσει οποιαδήποτε σημαντική βελτίωση στην ποιότητα στοιχείων ενεργητικού και στα πιστωτικά προφίλ των τραπεζών. Κατά συνέπεια, οι πιστωτικοί κίνδυνοι θα παραμείνουν αυξημένοι εξαιτίας του υψηλού αποθέματος προβληματικών δανείων και συσσωρευμένων περιουσιακών στοιχείων που θα χρειαστούν χρόνο για να μειωθούν, με αβέβαιες αξίες ανάκαμψης που θέτουν σε κίνδυνο την κερδοφορία και το κεφάλαιο.
  
Σημειώνεται ότι στις 16 Μαρτίου, η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε πρόσθετες προβλέψεις ύψους € 75 εκατ.  ως μέρος των οικονομικών αποτελεσμάτων του ομίλου για το τέταρτο τρίμηνο, με αρνητική κεφαλαιακή επίπτωση κατά περίπου 45 μονάδες βάσης.
 
Σημειώνεται επίσης ως θετική, η προσωρινή αναστολή των απαιτήσεων της ΕΚΤ για διατήρηση αποθέματος ασφαλείας και ρυθμιστικό κεφάλαιο. Αυτό, αναφέρεται, θα προστατεύσει προσωρινά τις τράπεζες από πιθανές υψηλότερες πιστωτικές ζημίες που σχετίζονται με το μεγάλο απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων ή ως συνέπεια των επιπτώσεων του κορωνοϊού στην ποιότητα των περιουσιακών στοιχείων.  

(ΚΥΠΕ)
 

 
8103
Thumbnail

Άμεσα αντιμετωπίζονται οι ανάγκες των εγκλωβισμένων παρά την καραντίνα σε 15 χωριά της χερσονήσου της Καρπασίας που επιβλήθηκε στις 27 Μαρτίου και λήγει αύριο, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Επίτροπος Προεδρίας, Φώτης Φωτίου.

ad1mobile

Σημείωσε πως το Υπουργικό ενέκρινε χθες 8/4 την καταβολή έκτακτου επιδόματος σίτησης για τους εγκλωβισμένους αφού λόγω της καραντίνας δεν παραδίδονται τρόφιμα σε αυτούς που βρίσκονται στο Ριζοκάρπασο, στην Αγία Τριάδα και στον Άγιο Ανδρόνικο, ενώ θα τους καταβληθούν και τα επιδόματα για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο.

Η τράπεζα στην οποία εξαργυρώνονται τα επιδόματα βρίσκεται στη Γιαλούσα που είναι σε καραντίνα, είπε ο κ. Φωτίου, προσθέτοντας πως αν παραταθεί η ισχύς της καραντίνας τότε "θα πρέπει να σκεφτούμε άλλους τρόπους με την ΟΥΝΦΙΚΥΠ για το ως θα φθάσουν τα χρήματα" στους εγκλωβισμένους.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Ο Επίτροπος Προεδρίας σημείωσε πως τα φάρμακα αποστέλλονται κανονικά στους εγκλωβισμένους μέσω του Ερυθρού Σταυρού και της ΟΥΝΦΙΚΥΠ και πως αντιμετωπίζονται τα όποια προβλήματα υπάρχουν ιδιαίτερα όσον αφορά θέματα υγείας, υπογραμμίζοντας πως μέχρι στιγμής δεν υπήρξε κάποιο ύποπτο κρούσμα κορωνοϊού ανάμεσα στους Ε/κ εκγλωβισμένους.

Είπε πως μαζί με τα φάρμακα αποστέλλεται και ειδικό γάλα το οποίο λαμβάνουν παιδιά και ηλικιωμένοι.

Είμαστε σε επαφή τόσο με τους κοινοτάρχες των χωριών όπου ζουν εγκλωβισμένοι και επανεγκατασταθέντες όσο και με τον νοσοκόμο μας εκεί ενώ υπάρχουν και δυο γραμμές επικοινωνίας με τους εγκλωβισμένους και τους συγγενείς τους στο Γραφείο μας που λειτουργούν σε 24ωρη βάση, ανέφερε.

Είπε ακόμη πως στον Κορμακίτη που δεν είναι σε καραντίνα παραδίδονται κανονικά και τρόφιμα και πως στον νοσοκόμο που εξυπηρετεί τους εγκλωβισμένους έχουν σταλεί προστατευτική στολή και άλλα αναλώσιμα που χρειάζεται.

Ο κ. Φωτίου είπε επίσης πως εξασφαλίστηκαν αντισηπτικά και γάντια για να σταλούν στους εγκλωβισμένους. Η ενημέρωση που είχαμε από την ΟΥΝΦΙΚΥΠ είναι ότι θα τους δοθούν από το καθεστώς. Αναμένουμε να μας πει σήμερα η ΟΥΝΦΙΚΥΠ αν θα γίνει αυτό, πρόσθεσε.

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Από την πλευρά του  ο κοινοτάρχης ενορίας Ανάβρυσης Ριζοκαρπάσου Μιχάλης Μικέλλης δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως παρόλο που η περιοχή όπου ζουν οι πλείστοι των εγκλωβισμένων είναι σε καραντίνα δεν αντιμετωπίζονται κάποια ιδιαίτερα προβλήματα.

Οι εγκλωβισμένοι τηρούν τα μέτρα που έχουν ανακοινωθεί στα κατεχόμενα. Είναι στα σπίτια τους. Σε ότι αφορά το θέμα τροφίμων προς το παρόν είμαστε εντάξει. Αν χρειαστεί κάποιος τρόφιμα μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος με υπεραγορά στην περιοχή και να του τα μεταφέρουν στο σπίτι, επεσήμανε.

Είπε ακόμη πως κάθε Τετάρτη μεταφέρονται τα φάρμακα μέσω των Ηνωμένων Εθνών. Τα παραλαμβάνει ο νοσηλευτής μας και τα διανέμει στους εγκλωβισμένους στον Άγιο Ανδρόνικο, στην Αγία Τριάδα και στο Ριζοκάρπασο, ανέφερε. Σημείωσε ακόμη πως οι Ελληνοκύπριοι γεωργοκτηνοτρόφοι παίρνουν τροφές για τα ζώα τους με πίστωση.

ad2mobile

Επεσήμανε πως το γυμνάσιο, το δημοτικό και το νηπιαγωγείο Ριζοκαρπάσου έκλεισαν από τις 10 Μαρτίου και πως οι μαθητές του γυμνασίου παρακολουθούν μαθήματα διαδικτυακά, ενώ για τα παιδιά του δημοτικού στέλνει κάποιο υλικό το Υπουργείο για απασχόληση.
 

ΚΥΠΕ - Μαρία Κονιώτου

article 1