Νέα ανάπτυξη στο κέντρο της Λ/σίας – 2βάθμια και 3βάθμια Σχολή

Εξαώροφη Σχολή Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης τα γραφεία του Οργανισμού Σαβεριάδης

Σε Σχολή δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μετατρέπονται τα γραφεία του Εκπαιδευτικού Οργανισμού Χρ. Κ. Σαβεριάδης Λτδ στο κέντρο της Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για τη μετατροπή των γραφείων του Εκπαιδευτικού Οίκου στην οδό Jean Morea στους Αγ. Ομολογητές στη Λευκωσία σε Σχολή Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρεται στην αίτηση για αλλαγή χρήσης που κατατέθηκε στις αρμόδιες αρχές, το έργο αφορά την ανακαίνιση ενός ισογείου και δύο υφιστάμενων ορόφων καθώς επίσης την ανέγερση τεσσάρων νέων ορόφων για την λειτουργία της Σχολής.

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<<

Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου θα είναι 1166 m2 και θα περιλαμβάνει:

  • Ισόγειο: χώρος υποδοχής, αίθουσα συνεδριάσεων, γραφεία, τουαλέτες
  • 1ος όροφος: αίθουσες διδασκαλίας, αποθήκες , τουαλέτες ΑΜΕΑ
  • 2ος όροφος: αίθουσα διδασκαλίας, τουαλέτες και βεράντες

Ο 1ος και ο 2ος όροφος, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, είναι υφιστάμενοι και θα γίνουν οι ανάλογες μετατροπές.

  • 3ος όροφος: κουζίνα, τραπεζαρία, αποθήκες, εργαστήρια, αίθουσα γυμναστικής και τουαλέτες 
  • 4ος όροφος: αίθουσα διδασκαλίας, βιβλιοθήκη, τουαλέτες
  • 5ος όροφος: αποθήκες, εργαστήριο ζαχαροπλαστικής, εργαστήριο εστίασης και μπαρ, κουζίνες και αποδυτήρια
  • 6ος όροφος: χώρος εστίασης με παρασκευαστήριο, μπαρ και εξωτερικός χώρος εστίασης

Όλοι οι όροφοι θα συνδέονται με ανελκυστήρα και κλιμακοστάσιο, ενώ εκτιμάται ότι θα φοιτούν περίπου 450 φοιτητές με 50 άτομα προσωπικό
Σε ακτίνα 1 km βρίσκονται κατοικίες, γραφεία, καφεστιατόρια κ.α. ενώ συναντάται και το Κρατικό Δάσος της Παιδαγωγικής Ακαδημίας στην ίδια απόσταση. Σε απόσταση 875 m συναντάται ο Πεδιαίος Ποταμός και το πάρκο Αγίου Δημητρίου.

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Όπως, σημειώνεται, η Περιβαλλοντική Αρχή έδωσε τη θετική της άποψη για τη συγκεκριμένη ανάπτυξη θέτοντας μια σειρά από όρους τόσο κατά την εκτέλεση των έργων όσο και κατά τη λειτουργία της Σχολής.

Μεταξύ αυτών, γίνεται εισήγηση όπως εφαρμοστεί Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης EMAS (EcoManagement and Audit Scheme) για την ανάπτυξη. Με την εφαρμογή του συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης EMAS, τονίζεται, δίνεται η δυνατότητα για συνεχείς βελτιώσεις στις περιβαλλοντικές επιδόσεις μιας επιχείρησης, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την ανταγωνιστικότητα τους. Το λογότυπο του EMAS, αναφέρεται, έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και ως μέσο μάρκετινγκ και πωλήσεων, προωθώντας τις βέλτιστες περιβαλλοντικές επιδόσεις μιας επιχείρησης.

Σημειώνουμε τέλος ότι ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Χρ. Κ. Σαβεριάδης Λτδ είναι ο ιδιοκτήτης των Σχολών Casa με 22χρονη παρουσία στον τομέα της εκπαίδευσης.

Κώστας Μηλικούρης
 
6193
Thumbnail

Το Τμήμα Επιμόρφωσης του Ανωτάτου Δικαστηρίου σε συνεργασία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), διοργανώνει μία σειρά Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων με θέμα την Αφερεγγυότητα την ερχόμενη εβδομάδα 9-13 Δεκεμβρίου 2019 στο Ανώτατο Δικαστήριο.

ad1mobile

>>> ΟΛΗ Η ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ BRIEF ΜΕ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ <<< 
 
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ανωτάτου Δικαστηρίου, στα Σεμινάρια θα λάβουν μέρος Δικαστές Επαρχιακών Δικαστηρίων, Νομικοί Λειτουργοί του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Πρωτοκολλητές και Λειτουργοί της Κεντρικής Τράπεζας όπως επίσης και του Υπουργείου Οικονομικών.
 
Οι εμπειρογνώμονες εκπαιδευτές των Σεμιναρίων, οι Δικαστές  Leif Clark από τις Η.Π.Α και η Marie Baker από την Ιρλανδία θα παρουσιάσουν, με τρόπο πρακτικό και διαδραστικό, το πλαίσιο της Αφερεγγυότητας και συγκεκριμένα πρόνοιες που αφορούν τον περί Εταιριών Νόμο που σχετίζεται με το Διορισμό Εξεταστών και τον περί Αφερεγγυότητας Φυσικών Προσώπων Νόμου σε σχέση με Προσωπικά Σχέδια Αποπληρωμής.

ad2mobile

>>> ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΤΗΣ BRIEF <<<

Θα γίνει επίσης μία παρουσίαση για τη νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία και τις πιθανές επιπτώσεις στην Κύπρο σε σχέση με τους υπό αναφερόμενους Νόμους.
 

article 1