Νέες αυξήσεις στα κατασκευαστικά υλικά – 21,8% πάνω σε ένα χρόνο

Σε σύγκριση με τον Μάϊο του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 21,81%

Ο Δείκτης Τιμών Κατασκευαστικών Υλικών για τον μήνα Μάιο 2022 ανήλθε στις 133,06 μονάδες (με βάση 2015=100), σημειώνοντας αύξηση της τάξης του 0,28% σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα.

Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, ο δείκτης κατέγραψε αύξηση 21,81%. Κατά κύρια κατηγορία προϊόντων, καταγράφηκαν αυξήσεις στα μεταλλικά προϊόντα (36,33%), στα προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά (21,23%), στα ηλεκτρομηχανολογικά είδη (14,08%), στα προϊόντα ορυκτών (10,24%) και στα ορυκτά (9,27%).

Πίνακας

 

 

Κώδικας

Κατηγορίες προϊόντων

Δείκτης Μάιος 2022

(2015=100)

Ποσοστιαία μεταβολή

 (%)

 

Μάιος 2022 /

Απρ 2022

Μάιος 2022 /

Μάιος 2021

Ιαν-Μάιος 2022 / Ιαν-Μάιος 2021

1

Ορυκτά

109,40

0,45

9,27

7,31

 

11

Αδρανή ορυκτά

104,92

1,55

6,65

5,68

 

12

Κονίες

113,49

0,16

12,29

10,48

 

13

Λίθοι

107,92

0,00

7,57

4,68

 

2

Προϊόντα ορυκτών

110,14

0,26

10,24

8,09

 

21

Προϊόντα κονιών

106,11

0,34

6,57

5,89

 

22

Κεραμικά είδη

123,01

0,03

21,81

15,09

 

3

Προϊόντα από ξύλο, μονωτικά, χημικά και πλαστικά 

129,66

0,26

21,23

21,34

 

31

Προϊόντα από ξύλο

130,85

0,11

21,82

24,11

 

32

Μονωτικά υλικά

105,40

0,42

10,58

9,54

 

33

Χημικά προϊόντα

119,66

0,00

14,81

13,07

 

34

Είδη από πλαστικό

148,54

0,86

29,68

25,34

 

4

Μεταλλικά προϊόντα

169,09

0,19

36,33

32,81

 

41

Προϊόντα από σίδηρο και χάλυβα

190,54

0,23

40,54

38,89

 

42

Προϊόντα από αλουμίνιο και άλλα μέταλλα

141,35

0,14

29,55

23,63

 

5

Ηλεκτρομηχανολογικά είδη

119,68

0,52

14,08

14,96

 

51

Ηλεκτρολογικό υλικό

144,71

0,81

21,83

22,95

 

52

Είδη θέρμανσης και ψύξης

89,79

0,00

2,56

1,93

 

53

Άλλα ηλεκτρομηχανολογικά είδη

120,67

0,52

13,74

15,85

 

 

Γενικός Δείκτης

133,06

0,28

21,81

19,91