Νέο διάταγμα Υπ. Υγείας - Τι αλλάζει για μαθητές στενές επαφές

Αυτό είναι το νέο διάταγμα του Υπουργείου Υγείας

Δημοσιεύτηκε το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, το οποίο προνοεί ότι οι μαθητές ιδιωτικών και δημόσιων Δημοτικών Σχολείων, καθώς και Μέσης Εκπαίδευσης που αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένων θετικών περιστατικών COVID-19 εντός του σχολείου, οφείλουν να παραμείνουν σε καθεστώς υποχρεωτικού περιορισμού, αλλά "δύνανται να συνεχίσουν τη φοίτησή τους στη σχολική μονάδα με φυσική παρουσία, υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλονται καθημερινώς, στις εργάσιμες για τα σχολεία μέρες και για περίοδο 7 ημερών από την ημερομηνία της στενής επαφής, σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την ασθένεια του COVID-19, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας".

Επίσης, μαθητές που κατέχουν πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιασμού ή εν ισχύ πιστοποιητικό ανάρρωσης οφείλουν "να υποβάλλονται κατά την τρίτη και πέμπτη ημέρα σε εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας.

Νοείται ότι, σε περίπτωση εντοπισμού θετικού περιστατικού COVID-19 ακολουθούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα του Υπουργείου Υγείας.

Σημειώνεται ότι "το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας".

ΚΥΠΕ

 
23634