Νέο Σχέδιο για τα «κόκκινα δάνεια» / Τι θα ισχύει

Εγκρίθηκε από το Υπουργικό η επέκταση του Σχεδίου Διαχείρισης Τερματισμένων, Ληγμένων ή Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την επέκταση του Σχεδίου Διαχείρισης Τερματισμένων, Ληγμένων ή Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων που παραχωρήθηκαν μετά από έγκριση του Κεντρικού Φορέα Ισότιμης Κατανομής Βαρών. 

Με βάση την απόφαση, αναδιαμορφώνεται το Σχέδιο ούτως ώστε να καλύπτει δάνεια που παρουσίαζαν καθυστερήσεις πέραν των 90 ημερών κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019 καθώς και δάνεια που έχουν αναδιαρθρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2019

>>>Νεότερη ενημέρωση: ΥΠΟΙΚ: Οι δικαιούχοι του νέου σχεδίου για κόκκινα δάνεια

Επίσης, μέσα στον νέο σχεδιασμό η άμεση εξόφληση του δανείου επεκτείνεται σε περίοδο 6 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης του αιτήματος. 

>>> Ροή Ειδήσεων Brief – Επιλεγμένο περιεχόμενο <<<

Δάνεια τα οποία έχουν τερματιστεί, είναι ληγμένα ή για τα οποία έχουν ήδη εκδοθεί δικαστικές ή διοικητικές αποφάσεις  μπορούν να επιλέξουν μία από τις δύο προηγούμενες επιλογές.  

Αυτό ακριβώς γίνεται για να ανακουφίσει τους δανειολήπτες και να τους δώσει την δυνατότητα επιλογής του τρόπου διευθέτησης και καταβολής του δανείου, όπως σημειώνεται. 

 
21578