Νέο σχέδιο:40 χιλ. ευρώ και βάλε σε ζευγάρια για αγορά κατοικίας

Τα πόσα και πόσο αυξάνονται για ανέγερση κατοικίας / Τι λέει το αναθεωρημένο στεγαστικό σχέδιο / Ποιοί οι δικαιούχοι

Το αναθεωρημένο Στεγαστικό σχέδιο Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών Περιοχών και τα βελτιωμένα πολεοδομικά κίνητρα Στέγασης και Προσιτής κατοικίας, παρουσίασε σήμερα (16/11) ο Υπουργός Εσωτερικών, Νίκος Νουρής, τα οποία στοχεύουν στην παροχή στεγαστικών διευκολύνσεων σε εκείνες τις ομάδες πολιτών, που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Στο νέο σχέδιο εντάσσονται πλέον όλες οι κοινότητες Τροόδους, του Τοπικού Σχεδίου Ακάμα και της Περιοχής Τυλληρίας.

Με τη διαφοροποίηση των κριτηρίων οι Κοινότητες που πλέον εντάσσονται στο Σχέδιο αυξάνονται από 128 σε 259, προστίθενται δηλαδή ακόμα 131 Κοινότητες, ενώ ο πληθυσμός που καλύπτεται πλέον από το νέο Σχέδιο αυξάνεται κατά 25.596 κατοίκους, φτάνοντας τις 82.987.

Εξάλλου, στο νέο βελτιωμένο σχέδιο εντάσσεται, μεταξύ άλλων, η αύξηση του ανώτατου ορίου οικονομικής ενίσχυσης για τα νεαρά ζευγάρια και τις πολύτεκνες οικογένειες, καθώς και βελτιωμένα πολεοδομικά κίνητρα Στέγασης και Προσιτής κατοικίας.

>>> Διαβάστε επίσης: Ενδιαφέρει νεαρά ζευγάρια: Άλλαξε σχέδιο στεγαστικής πολιτικής <<<

Πιο ελκυστικό και προσιτό το νέο Σχέδιο

Αναλύοντας τα νέα κριτήρια, ώστε το Σχέδιο να καταστεί πιο ελκυστικό και προσιτό, η Προϊστάμενη Διεύθυνσης Πολιτικής Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Στεγαστικής Πολιτικής του ΥΠΕΣ, Ανθούλα Σαββίδου, είπε ότι για τον καθορισμό των νέων κριτηρίων για ένταξη μειονεκτικών περιοχών εντάσσονται στο σχέδιο το υψόμετρο πέραν των 500 μ., αντί 600 μ., η απόσταση πέραν των 40 χλμ. από αστικό κέντρο, κοινότητες κάτω από 500 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του 2011 και σε απόσταση πέραν των 30 χλμ. από αστικό κέντρο.

Επιπρόσθετα, η κ. Σαββίδου είπε πως εντάσσονται στο σχέδιο οι κοινότητες κάτω από 500 κατοίκους το 2011 και με μείωση πληθυσμού 10% από απογραφή του 2011 σε σχέση με το 2011 ή 20% σε σχέση με το 1992.

Σχετικά με την πρόσθετη οικονομική ενίσχυση σε νεαρά ζευγάρια και πολύτεκνους, είπε ότι έχουν ενισχυθεί με πρόσθετο ποσό μέχρι 10 χιλιάδες ευρώ τα νεαρά ζευγάρια και οι πολύτεκνες οικογένειες, ενώ πρόσθετο ποσό μέχρι 10 χιλιάδες ευρώ για ειδικές κατασκευές.

Συγκεκριμένα, είπε για νεαρά ζευγάρια, κάτω από 41 ετών, από 30 χιλιάδες ευρώ θα ενισχύονται με 40 χιλιάδες ευρώ, για νεαρές οικογένειες με τέκνα, κάτω από 41 ετών, από 35 χιλιάδες θα ενισχύονται με 45 χιλιάδες, για πολύτεκνους με τέσσερα και άνω τέκνα, από 40 χιλιάδες θα ενισχύονται με 50 χιλιάδες, ενώ για τα μονήρεις άτομα το ποσό παραμένεις στις 20 χιλιάδες.
 
Για τις εξόχως ορεινές και εξόχως απόμακρες και μικρές κοινότητες, ανέφερε ότι ισχύουν διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια και συγκεκριμένα για μονήρεις άτομα το ποσό από 25 χιλιάδες γίνεται 35 χιλιάδες, για οικογένειες 2 ατόμων από 45 χιλιάδες σε 55 χιλιάδες, για οικογένειες 3 ατόμων από 50 χιλιάδες σε 65 χιλιάδες, για οικογένειες 4 ατόμων από 55 χιλιάδες σε 70 χιλιάδες, ενώ για οικογένειες 5 ή περισσότερων ατόμων από 65 χιλιάδες σε 75 χιλιάδες.

 >>> Διαβάστε επίσης: ΑΗΚ: Ποιές υπηρεσίες εξυπηρετούνται διαδικτυακά και τηλεφωνικά <<<

Γιατί έχρηζε αναθεώρησης το Σχέδιο

Σε ομιλία του, κατά την παρουσίαση του αναθεωρημένου Νέου Πλαισίου Στεγαστικής Πολιτικής, ο Υπουργός Εσωτερικών  υπενθύμισε ότι τον Ιούλιο του 2019 είχε τεθεί σε εφαρμογή το Σχέδιο Στεγαστικής Πολιτικής των συγκεκριμένων περιοχών, μαζί με ένα πακέτο πολεοδομικών μέτρων και κινήτρων, για την παραγωγή προσιτής κατοικίας, αλλά και κίνητρα για να ωθήσουν την αγορά να δημιουργήσει οικοδομές, που θα διατίθεντο για προσιτό ενοίκιο.

Όπως εξήγησε το Υπουργείο του παρακολουθούσε και αξιολογούσε συνεχώς την πορεία υλοποίησης και εφαρμογής των σχεδίων, όπως και την ανταπόκριση των ιδιωτών επενδυτών απέναντι στα προσφερθέντα κίνητρα, για να σημειώσει ότι «έγκαιρα, μέσα στο πρώτο εξάμηνο, διαπιστώσαμε αντικειμενικές δυσκολίες και δυσκολία στην υιοθέτηση των κινήτρων».

Ανέφερε, επίσης, πως τον Ιανουάριο του 2020 σε σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στην παρουσία των κοινωνικών εταίρων, έγινε ανάλυση των δεδομένων και αποφασίστηκε όπως το ΥΠΕΣ προχωρήσει σε αναθεώρηση των κριτηρίων τόσο του Σχεδίου, όσο και των πολεοδομικών κινήτρων, στη βάση των ευρημάτων που είχαν διαπιστωθεί.

Δεν υπήρξε ενδιαφέρον για παραμονή νέων ανθρώπων σε ορεινές περιοχές

Ο κ. Νουρής είπε ότι μέχρι τον περασμένο μήνα, δηλαδή σε διάστημα 16 μηνών από την εφαρμογή του Σχεδίου, για τις ακριτικές περιοχές υπεβλήθησαν 187 προτάσεις, αλλά τελικά εγκρίθηκαν 139 από αυτές, με συνολική δαπάνη €3.9 εκατομμύρια, για να προσθέσει πως το ενδιαφέρον για τις ακριτικές περιοχές προφανώς κρίνεται ικανοποιητικό.

Ωστόσο, σημείωσε ότι για τις 110 ορεινές περιοχές που κάλυπτε το σχέδιο και στις οποίες πρωταρχικός στόχος είναι η δημιουργία συνθηκών παραμονής των κατοίκων και ιδιαίτερα των νέων ανθρώπων, καταπολεμώντας την αστυφιλία «δυστυχώς δεν υπήρξε το ίδιο ενδιαφέρον».

Πιο συγκεκριμένα, ανέφερε ότι για τις ορεινές περιοχές λήφθηκαν μόνο 28 προτάσεις και τελικά εγκρίθηκαν οι μισές, δηλαδή 14 με δαπάνη €460.000.

Εισαγωγή σημαντικών νέων κριτηρίων

Σε σχέση με το Στεγαστικό Σχέδιο Αναζωογόνησης Ορεινών, Ακριτικών και Μειονεκτικών περιοχών, ο αρμόδιος Υπουργός είπε πως έχοντας κατά νου τη συγκεκριμένη αξιολόγηση, προχώρησαν σε διαβούλευση με την Ένωση Κοινοτήτων και τον Επίτροπο Ορεινών Περιοχών και έγιναν βελτιώσεις στο Σχέδιο, ενώ εισήχθησαν σημαντικά νέα κριτήρια.

Σε σχέση με τις παραμέτρους που διαφοροποιούν το νέο Σχέδιο, ο Υπουργός Εσωτερικών είπε ότι πέραν των Ορεινών και Ακριτικών περιοχών το σχέδιο περιλαμβάνει πλέον και όλες τις μειονεκτικές περιοχές είτε αυτές ανήκουν σε Δήμους είτε σε Κοινότητες.

Εξήγησε ότι με τη διαφοροποίηση των κριτηρίων οι Κοινότητες που πλέον εντάσσονται στο Σχέδιο αυξάνονται από 128 σε 259, προστίθενται δηλαδή ακόμα 131, σημειώνοντας ότι ο δε πληθυσμός, που καλύπτεται πλέον από το νέο Σχέδιο, αυξάνεται κατά 25.596 κατοίκους φτάνοντας τις 82.987.

Επίσης, είπε ότι διαφοροποιείται η αύξηση του ανώτατου ορίου οικονομικής ενίσχυσης για τα νεαρά ζευγάρια και τις πολύτεκνες οικογένειες, ενώ σημείωσε ότι έχουν δημιουργήσει  και μια τρίτη παράμετρο για τις περιοχές που κρίθηκαν σαν εξόχως ορεινές και εξόχως μικρές και απόμακρες κοινότητες, στη βάση κριτηρίων, και όχι αυθαίρετα.

Στο μεταξύ, ο κ. Νουρής ανακοίνωσε επίσης την αναθεώρηση των σχεδίων προσιτής κατοικίας και προσιτού ενοικίου, με τα οποία όπως είπε συμπληρώνεται η προσπάθεια στήριξης τόσο της οικονομίας, αλλά πρώτιστα των ιδίων των πολιτών.

Σημείωσε, εξάλλου πως στην τρέχουσα χρονιά η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει και εφαρμόσει δραστικά σχέδια κινήτρων, ώστε να βοηθήσει την οικοδομική ανάπτυξη, όπως το νέο πλαίσιο αδειοδότησης που επιτρέπει εξασφάλιση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας κατά μέγιστο σε 20 μέρες, την παράταση της ισχύος του σχεδίου παροχής πολεοδομικών κινήτρων για νομιμοποίηση και αδειοδότηση αυθαίρετων και νέων κατασκευών σε εγκεκριμένες αναπτύξεις μέχρι 31/12/2021, την παράταση ισχύος του σχεδίου παροχής πολεοδομικών κινήτρων για σκοπούς ανάκαμψης της τουριστικής βιομηχανίας, επίσης, μέχρι 31/12/2021  και την παράταση της ισχύος του σχεδίου παροχής κινήτρων για την ανάκαμψη της αναπτυξιακής δραστηριότητας και αυτό μέχρι 31/12/2021.

Επιπλέον, είπε πως στην τρέχουσα χρονιά η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την εφαρμογή της Εντολής 1/2017 και στις τουριστικές ζώνες αλλά και στην ειδική ζώνη της μαρίνας του Δήμου Παραλιμνίου, την παράταση της ισχύος των πολεοδομικών και οικοδομικών αδειών που έληξαν στην περίοδο της πανδημίας, αλλά και την υποβολή στη Βουλή του Νομοσχεδίου για τη ταχεία αδειοδότηση των μεγάλων αναπτύξεων.

Διεμήνυσε, τέλος, προς τους νέους ανθρώπους των συγκεκριμένων περιοχών ότι η κυβέρνηση είναι έμπρακτα δίπλα στον κάθε ένα, που επιλέγει να παραμείνει στον τόπο του και ότι παρά το δύσκολο της χρονιάς που διανύουμε με την οικονομική στενότητα, που προκλήθηκε λόγω πανδημίας, η Κυβέρνηση συνεχίζει την εφαρμογή του αναπτυξιακού της προγράμματος χωρίς παρεκκλίσεις.
 
Βελτιωμένα και τα πολεοδομικά κίνητρα Στέγασης και Προσιτής κατοικίας
 
Παρουσιάζοντας τα βελτιωμένα πολεοδομικά κίνητρα Στέγασης και Προσιτής κατοικίας, ο  Διευθυντής του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως, Κυριάκος Κούνδουρος, ανέφερε ότι το πρώτο κίνητρο αφορά στην αύξηση συντελεστή δόμησης κατά 25%, σημειώνοντας ότι μειώνεται το ελάχιστον εμβαδόν τεμαχίου σε δύο οικόπεδα αντί 4.

Όσον αφορά στο δεύτερο κίνητρο, είπε πως αυξάνεται ο συντελεστής δόμησης κατά 45% και μειώνεται το ελάχιστον εμβαδόν τεμαχίου σε 4 οικόπεδα αντί 6, ενώ μειώνεται και ο συντελεστής Ζώνης στο 1.20:1 αντί 1.40:1.

Για τη δημιουργία αγοράς προσιτού ενοικίου, ο κ. Κούνδουρος είπε ότι αυξάνεται ο συντελεστής δόμησης κατά 25%, ενώ μειώνεται το ελάχιστον εμβαδόν τεμαχίου, η υποχρέωση ενοικίασης δομήσιμου εμβαδού κατά 50%, αντί 70% και η υποχρέωση ενοικίασης μονάδων για 5 χρόνια, αντί 8.
 
(ΚΥΠΕ/)
 

 
17422