Νέος CEO BoC: Δεσμευμένος στη στήριξη της κυπριακής οικονομίας

Τι αναφέρει στην πρώτη του δήλωση ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου
 • Αποτελέσματα εξαμήνου: Καλή κεφαλαιακή θέση και πρόοδος στη βελτίωση του ισολογισμού
 • Σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €3.8 δις
 • Οργανικές συμφωνίες πώλησης ακινήτων ύψους €110 εκατ. το α’ εξάμηνο 

Ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της Τράπεζας Κύπρου, Πανίκος Νικολάου, σε δηλώσεις του με την ευκαιρία της ανακοίνωσης των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων της Τράπεζας, αναφέρει πως «είμαι απόλυτα δεσμευμένος στο να διασφαλίσω ότι η Τράπεζα Κύπρου θα συνεχίσει να διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην υποστήριξη της κυπριακής οικονομίας». 

Όπως εξηγεί, θα επικεντρωθεί στη διασφάλιση της καταλληλότητας του επιχειρηματικού μοντέλου για το μέλλον, στον εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό της Τράπεζας και στον προσδιορισμό τρόπων μείωσης του κόστους λειτουργίας. 

>>>Διαβάστε ακόμη: Χούρικαν - «Είμαι περήφανος για την πρόοδο της BoC από το 2013» <<<

Επισημαίνει ακόμη ότι «θα παραμείνουμε επικεντρωμένοι στην ενεργή διαχείριση του κόστους χρηματοδότησής μας και στον εντοπισμό τρόπων μείωσης του κόστους, αναζητώντας ταυτόχρονα ευκαιρίες για τη βελτίωση της δυναμικής των εσόδων μας».  

Η Τράπεζα Κύπρου ανακοίνωσε σήμερα, ανάμεσα σε άλλα:

Καλή κεφαλαιακή θέση:

 • Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας 18.1% αναπροσαρμοσμένος (pro forma) για την πώληση της επένδυσης στη CNP (17.8% μη αναπροσαρμοσμένος)
 • Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) 15.2% αναπροσαρμοσμένος για την πώληση της επένδυσης στη CNP (14.9% μη αναπροσαρμοσμένος)
 • Ολοκλήρωση Project Helix, με θετική επίδραση 140 μ.β. στους κεφαλαιακούς δείκτες το β’ τρίμηνο 2019

>>> Διαβάστε επίσης: BoC - Το «Εστία» επηρεάζει θετικά €0.84 δις ΜΕΔ <<<

Συνεχιζόμενη πρόοδος στη βελτίωση του Ισολογισμού:

 • Ολοκλήρωση πώλησης €2.7 δις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) 
 • Τα ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) ανήλθαν σε €4.3 δις (€2.2 δις μετά τις πιστωτικές ζημιές). Μείωση 71% από το 2014. Το ποσοστό ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) προς δάνεια μειώθηκε σε 33% και η κάλυψη αυξήθηκε σε 50%
 • Δεκαεπτά συνεχή τρίμηνα οργανικής μείωσης των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ). Οργανική μείωση των ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) κατά €300 εκατ. το β’ τρίμηνο 2019. Μείωση κατά €457 εκατ. το α’ εξάμηνο 2019
 • Οργανικές συμφωνίες πώλησης ακινήτων ΔΔΑ ύψους €110 εκατ. το α’ εξάμηνο 2019. Ολοκλήρωση πώλησης Cyreit το β’ τρίμηνο 2019
 • Η Διεύθυνση συνεχίζει να διερευνά ενεργά στρατηγικές για περαιτέρω επιτάχυνση της μείωσης κινδύνου στον ισολογισμό, περιλαμβανομένων περαιτέρω πωλήσεων χαρτοφυλακίων.

>>> Διαβάστε ακόμη: Τράπεζα Κύπρου - Στα σκαριά και άλλη πώληση «κόκκινων» δανείων <<<

Ισχυρή θέση ρευστότητας:

 • Οι καταθέσεις ανήλθαν σε €16.4 δις στο τέλος του τριμήνου, στα ίδια επίπεδα σε τριμηνιαία βάση
 • Σημαντικό πλεόνασμα ρευστότητας ύψους €3.8 δις, το οποίο αντικατοπτρίζει αύξηση €1.2 δις από την ολοκλήρωση του Project Helix
 • Δείκτης Δανείων προς Καταθέσεις στο 67%.

>>> Διαβάστε επίσης: Αυτή είναι η νέα οργανωτική δομή της Τράπεζας Κύπρου <<<

Απόδοση στο β’ τρίμηνο 2019 αντικατοπτρίζει τη συνεχιζόμενη μείωση κινδύνου στον ισολογισμό:

 • Σύνολο εσόδων ύψους €177 εκατ.
 • Λειτουργικά κέρδη ύψους €72 εκατ.
 • Οργανικά κέρδη μετά τη φορολογία (εξαιρουμένης της επίδρασης του Project Helix και της πώλησης της επένδυσης στη CNP) ύψους €21 εκατ.
 • Χρέωση προβλέψεων ύψους 1.23%, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχιζόμενη μείωση κινδύνου στον ισολογισμό και διακυμάνσεις του μοντέλου αναφορικά με το ΔΠΧΑ 9
 • Συμφωνία για την πώληση της επένδυσης στη CNP. Καθαρή ζημιά ύψους €23 εκατ. (με θετική επίδραση 30 μ.β. στους κεφαλαιακούς δείκτες με την ολοκλήρωση)
Μάριος Αδάμου
 
20076