Νοικοκυριών 1 στα 2 κόκκινα δάνεια – €1,09 δις τα επιχειρηματικά

€25,94 δισ. το σύνολο των δανείων - Τι δείχνουν τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου

Μείωση €30 εκατομμυρίων παρουσίασαν οι μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις (ΜΕΧ) τον Αύγουστο, με το ποσοστό των ΜΕΧ έναντι του συνόλου των δανείων να διαμορφώνεται στο 10,9% από 11% τον προηγούμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), το σύνολο των ΜΕΧ στο τέλος Αυγούστου υποχώρησε στα €2,82 δισεκατομμύρια σε σύγκριση με €2,85 δισ. στο τέλος Ιουλίου.

>>> Διαβάστε επίσης: Κεντρική: Πόσα ΜΕΧ έχουν οι τράπεζες – Επικαιροποιημένα στοιχεία

Το σύνολο των δανείων στο τέλος Αυγούστου παρουσίασε μείωση €62,5 εκατ. σε σύγκριση με τον Ιούλιο, υποχωρώντας στα €25,94 δισ.

Παράλληλα, τα δάνεια σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών (δεν περιλαμβάνουν τα ΜΕΔ που έχουν αναδιαρθρωθεί βάσει της οδηγίας της ΕΒΑ) υποχώρησαν κάτω από τα €2 δισ., παρουσιάζοντας μείωση €27,3 εκατ. σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. To ποσοστό των δανείων σε καθυστέρηση πέραν των 90 ημερών διαμορφώθηκε στο 7,7% των συνολικών δανείων.

Εξάλλου, οι συσσωρευμένες προβλέψεις διαμορφώθηκαν στα €1,45 δισ., εκ των οποίων τα €1,32 ή 46,7% αφορούσαν ΜΕΧ.

Παράλληλα, τα αναδιαρθρωμένα δάνεια παρουσίασαν μείωση €20 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €3,24 δισ, εκ των οποίων το €1,40 δισ συνεχίζει τα ταξινομείται ως ΜΕΧ.

Από τις συνολικές ΜΕΧ, το €1,4 δις ή το 50% αφορούσε δάνεια νοικοκυριών ενώ οι ΜΕΧ των επιχειρήσεων (39%) διαμορφώθηκαν στα €1,09 δισ. Η πλειοψηφία των επιχειρηματικών κόκκινων δανείων, ήτοι €880 εκατ. αφορούσε σε δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

ΚΥΠΕ